V pondělí 25. 4. proběhlo druhé letošní zastupitelstvo města Trutnova

zastupitele Trutnova
Až na výjimky probíhala celkem klidná a konstruktivní diskuse. Z témat, která považujeme za důležitá a zajímavá pro občany, bylo projednáno:

1.První úprava rozpočtu na rok 2016. Navýšení prostředků na opravy chodníků, což kvitujeme. K rozpočtu jako celku jsme se zdrželi, dlouhodobě nesouhlasíme s jeho konstrukcí a především nezájmem vedení města konzultovat s opozičními zastupiteli vývoj a podobu důležitých investičních akcí :-(


2.Byla podána informace, že město definitivně prohrálo soudní spor o prodej restaurace Družba a musí uhradit 910 tis. Kč.:-(

3.Proběhla živá diskuse o prodej volného pozemku v ul. Spojenecká (po zbořené stavbě). Jeden zájemce chce prostor zastavět novým domem, druhý zájemce požaduje část pozemku na vybudování dětského hřiště vedle cukrárny na Promenádě. Naším zájmem bylo umožnit dohodu a realizaci obou záměrů. Toto údajně není možné. Prodej pozemku na výstavbu jsme tedy nepodpořili a hlasovali proti zamítnutí návrhu na vybudování dětského hřiště. Byli jsme většinou přehlasováni.
 
4.Podpořili jsme odkoupení tenisového areálu od TJ Lokomotiva do vlastnictví města. Areál bude dále provozovat (a také provede vylepšení jeho podoby) společnost Mebys.:-)

5.Schváleny byly dotace na podporu kultury a sportu tak, jak je doporučily odborné komise města. U sportu došlo k nepříjemné situaci, kdy dva kluby nedodržely termín pro podání žádosti. Dotace jim byla udělena, ale s výstrahou, že příště již žádné nedodržení termínu nebude akceptováno. Tato výstraha byla zapracována i do usnesení, které jsme navrhli.

6.V letech 2016-2018 proběhne rekonstrukce a dostavba Ječné ulice (Poříčí) v celkové výši 22 mil. Kč. Ulice Ječná bude zároveň přípojkou na připravovanou dálnici. Ve stejném období bude probíhat rekonstrukce ul. Skřivánčí za 11.5 mil. Kč.

7.Bouřlivá diskuse probíhala k návrhu změny regulačního plánu v městské památkové zóně. Pražští majitelé jednoho z objektů v ul. Bulharská navrhli změnu regulačního plánu (tedy možnosti využití budovy) tak, aby celá mohla sloužit podnikatelským aktivitám – v tomto případě fitness centrum a další služby (vč. nástavby domu). Občané žijící v sousedství se obrátili na zastupitele se svými zásadními výhradami k tomuto záměru, včetně obavy o budoucí hluk, vylidňování centra (zrušení bytů) a chybějící parkovací prostory pro takové aktivity. Zatímco vedení města argumentuje, že tento záměr také nepodporuje, ale v I.kole chtějí pořídit zpracování tohoto záměru a následně na základě podmínek a požadavků změnu reg.plánu zamítnout, druhá část zastupitelů považuje tyto kroky za bezpředmětné a požadovala zamítnout požadované změny přímo. S ohledem na fakt, že usnesení se týkalo 2 různých změn reg. plánu (z nichž jedna je přijatelná), navrhli jsme rozdělení na samostatné body, tzn. přepracování materiálu. Náš návrh byl zamítnut. Hlasovalo se o původním, který jsme nepodpořili. Doufáme, že vedení města dostojí svému tvrzení a v druhém kole schvalování změny regulačního plánu tyto aktivity v památkové zóně skutečně odmítne. ;-)

8.Další usnesení o finální změně regulačního plánu na Červeném kopci ve prospěch společnosti NEW DILAC bylo schváleno, za nás jasné NE. Po všech minulých hlasováních o aktivitách na Červeném kopci nemáme již žádnou důvěru v serióznost tohoto projektu.

9.V závěru jednání zastupitelstva byly projednány obsáhlé systémové změny v organizacích města. Šlo o již avizované změny v sociálních službách – rozšíření stacionáře na Náchodské o stacionář pro seniory a nové služby pro těžce mentálně postižené. Zároveň o „transformaci“ dětského stacionáře na Kryblické na speciální mateřskou školku + nové kapacity standardní MŠ vzhledem k tomu, že se ruší MŠ na Náchodské (která byla zřízena dočasně v r. 2011). O celý proces jsme se intenzivně zajímali, jednali s rodiči, zaměstnanci (kterých se také změny dotýkají), občany i odborníky z města. Tento projekt naplňuje náš volební program – zlepšení sociálních služeb pro občany, a s radostí jsme ho podpořili. :-)Nyní ještě budeme sledovat vývoj ohledně zákonných nároků některých zaměstnanců, kteří odchází nebo přechází na jiné pracoviště, aby nedošlo k jakémukoliv porušení jejich práv, na což jsme upozornili přímo na jednání.

zastupitelský klub KSČM města Trutnova
skola2 5783 x
NAHORU