Svojšice budou hostit již 30. ročník setkání občanů

V sobotu 5. září se koná tradiční akce, setkání komunistů a jejich příznivců ve Svojšicích. Čím bude ta letošní akce jiná než předešlé? A jistě to nebude jen ta okolnost, že se blíží podzimní krajské a senátní volby.

Věra Žižková (VŽ): Letošní akce by se neměla příliš lišit od těch předchozích, snad bychom si jen přáli, aby bylo trochu odlišné počasí. Zatím nás vždy doprovázel déšť, mrholení, nebo aspoň chladno a mokro. Jako tradičně, když jsou volby v podzimním termínu, bývá setkání ve Svojšicích naší největší předvolební akcí.

Roman Harmat (RH): V letošním roce máme 30. výročí setkání občanů a bude jiné také v tom, že se na akci objeví účastníci celorepublikového setkání mladých a sympatizantů KSČM, které se koná v nedaleké Trhové Kamenici.

Jak ovlivnil koronavirus tuto akci? Jaká budou platit mimořádná opatření a mají mít lidé roušky?

VŽ: Dle posledních nařízení vlády je možné ve venkovních prostorách shromažďování do 1000 osob. Jinak se musí tvořit oddělené sektory pro 500 osob. Ač bychom si přáli co největší účast, podle zkušeností z minulých let se do jmenovaného kritéria vejdeme. Doufáme, že ani tato epidemie neodradí některé návštěvníky. Kdo nosí roušku, chrání sebe i druhé, není to ve venkovních prostorách povinnost, ale je to na zvážení rizika každého účastníka.


RH: Přípravy byly složitější v tom, že jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se akce bude konat, vzhledem k možným vládním opatřením. Přesto jsme po celou dobu pokračovali v přípravách, a to se nám zatím vyplatilo. Obec Svojšice nám v tomto směru vycházela vstříc a byli jsme po celou dobu v osobním kontaktu s jejími představiteli.

Na akci budou zajištěny také hygienické a dezinfekční prostředky ve zvýšené míře. V tomto ročníku otevřeme pouze spodní vstupní bránu a pokladnu.

Přibližte, prosím, letošní program. Co nabídne starším i mladým účastníkům akce?

RH: Na této akci, jak už bylo řečeno, proběhne zahájení volební kampaně KSČM pro volby do krajských zastupitelstev a Senátu. Budou zde představeni kandidáti z Pardubického a Královehradeckého kraje, s kterými budou hosté akce mít možnost hovořit osobně. Zároveň zde vystoupí zástupci vedení KSČM a poslaneckého klubu.

V kulturní části si hosté mohou poslechnout známou kapelu Express a oblíbenou hudbu od DJ Petra. V areálu bude pro hosty zajištěno občerstvení, i sladké, které bude na rozdíl od minulých let situováno před hlavní pódium v blízkosti lavic na sezení.

V místech, na která jsme zvyklí, bude opět diskusní stan, stranické stánky, stánky Levicových klubů a dalších organizací. Návštěvníci se mohou těšit na hodnotné ceny, kdy ve 14 hodin proběhne slosování zakoupených vstupenek.

Kteří hosté na akci vystoupí?

VŽ: Očekáváme co největší zastoupení vrcholných představitelů strany, poslanců a kandidátů jak do krajských zastupitelstev, tak i do Senátu. V Královéhradeckém kraji budeme volit senátory ve dvou senátních obvodech, a to na Rychnovsku a na Hradecku. Rychnovský obvod zasahuje částečně na Holicku do Pardubického kraje, takže úzce spolupracujeme s OV KSČM Pardubice.

V diskusním stanu, o kterém již hovořil kolega, jako již tradičně budou moci účastníci diskutovat s představiteli vedení strany, s poslanci a právě i s kandidáty do Senátu a zastupitelstev krajů. Mnohé diskuse či rozhovory budou mít neformální charakter u šálku kávy, dobré klobásy nebo bramboráku, ale i jen tak ve skupinkách a hloučcích.

Nakladatelství Futura by mělo přivézt i své publikace a některé zajímavé autory. Prodej knih by měl být zajímavou nabídkou pro návštěvníky. Vždyť setkání ve Svojšicích spojujeme i se Slavností Haló novin a redaktoři se jistě rádi podělí o své zkušenosti a názory.

RH: Jedním z velkých úspěchů je zajištění přímého přenosu ve vysílání České televize z hlavní části programu Setkání občanů ve Svojšicích, který se bude vysílat od 13 hodin. Velké díky za to patří tiskové mluvčí KSČM Heleně Grofové.

Závěrem mi dovolte srdečně pozvat na tuto akci všechny čtenáře a čtenářky Haló novin i jejich blízké.

Komunisté tolerují Babišovu vládu, která však nyní přispívá k ingerenci západních zemí do dění v Bělorusku. Jaký je váš názor na tuto záležitost, na angažovanost českých vládních politiků? Jistě se diskuse na toto téma rozvine i na setkání ve Svojšicích.

VŽ: Každá iniciativa cizí země v záležitostech vnitrostátních problémů je problematická a ne vždy úspěšná. Podle těch, kteří se nazývají rádoby demokraty, jsou volby někde demokratické, ač i tam dochází k různým přehmatům, ale jinde, kde to nedopadá, jak by chtěli, rozhodně demokratické nejsou a demokracie je potřeba dosáhnout jakýmikoliv prostředky - od rozdmýchávání vášní, až po mrtvé studenty. Přesto, jak víme i z dřívějších průběhů různých státních převratů a nepokojů, jsou to především Spojené státy americké, které se snaží destabilizovat různé státy, zvláště ty, které jim nejsou příliš nakloněny a nechtějí spolupracovat, jak si Američané přejí.

Naše zahraniční politika je pro mě značně chaotická, neboť se často stává, že nejvyšší státní představitelé mají na politické události v zahraničí odlišné názory a ty po svém též prezentují. Jak se říká »jeden čehý, druhý hot«. Podle mě bychom se do záležitostí Běloruska neměli angažovat, ať si to vyřídí Bělorusové sami. Snad každý národ má právo zvolit formu vlády, jaká mu vyhovuje, a neměl by mu nikdo zvenčí říkat, co je pro ně dobré a co ne.

Monika HOŘENÍ
skola2 999 x
NAHORU