Ondráček (KSČM): Pražská pořádková jednotka si musela půjčit vesty

zdenek ondracekProjev na 47. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. 6. 2016

Děkuji, pane ministře, za zpřesnění těch některých čísel. Proč jsem nebyl spokojen s vaší odpovědí? Jedná se o vybavení policistů SPJ. To jste, pane předsedající, vynechal – stálá pořádková jednotka hlavního města Prahy. Jsou to ti policisté, které tady vidíte při jakékoli mimořádné události, která je, ať to jsou fotbalová utkání, ať to byla teď návštěva čínského prezidenta, ať to jsou jakékoliv velké akce, v minulosti měnový fond a další. Tito policisté jsou tzv. prvosledoví.
Jsou na nejhorších místech, jsou často v konfliktu s osobami po požití alkoholu nebo návykových látek a útoky na ně jsou poměrně časté. Dokážou je odrážek díky svému profesionálnímu výcviku, a proto nedochází ani k nějakým zásadním zraněním.

Bezpečnostní situace však je taková, že tito policisté by měli být vybaveni dostatečným množstvím ochranných pomůcek, a já balistickou vestu, popř. rukavice a další a další vybavení, protiúderové prostředky považuji za základní prostředek ochrany při jejich práci. Považuji to za něco takového, jako kdybyste nechali lékaře v nemocnici operovat a nedali mu ochranné rukavice, popř. horníka nechali fárat a nedali mu možnost používat respirátor. Tito lidé, tyto profese, které jsem teď zmínil, by určitě udělaly takové divadlo, že by se to stát nemohlo.

My jsme stále zvyklí, že policisté, hasiči, prostě je navelíme a oni jdou a splní ten úkol. Splní ten rozkaz, který dostali, ale je na Policii ČR a Policejním prezidiu, ale i na vás, pane ministře vnitra, abyste pro policisty vytvořil takové podmínky pro výkon služby, aby tento výkon služby mohl být kvalitně odváděn a aby tito policisté byli při výkonu své služby dostatečně chráněni.

Když vám pokládám, a bavili jsme se o tom i kuloárně, jakoukoli interpelaci, nejde mi o to, abychom se zde přeli. Oba děláme stejnou tematiku a předpokládám, že naším společným cílem je, aby Policie ČR fungovala a fungovala na co nejlepší úrovni. Chci říct na špičkové úrovni.

Když pokládám interpelaci, většinou už odpověď znám. Protože mám stále dostatek lidí uvnitř policejního sboru a moje předchozí povolání mě tak naučilo ptát se oficiálně na něco, kdy už odpověď znám, ale potřebuji to pouze dát na vědomost někomu dalšímu. Proto když vám pokládám konkrétní otázku, a ta konkrétní otázka zněla, kolika neprůstřelnými vestami pro skryté a vnější nošení stálá pořádková jednotka disponuje a kolik z nich je již po expiraci. Vaše odpověď tenkrát zněla, útvar disponuje 411 vestami. Bez rozlišení, zda jsou pro skryté nebo vnější nošení a bez rozdílu, zda jsou po expiraci, nebo ne.

Proto jsem se nemohl s takovou odpovědí samozřejmě smířit, a obdobně to bylo u otázky, kolika protiúderovými komplety stálá pořádková jednotka disponuje a kolik z nich je po expiraci. Vaše odpověď byla: Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy disponuje 426 protiúderovými komplety. Zase bez rozdílu, kolik jich je po expiraci. Po expiraci jich je většina, aspoň podle mých informací.

Teď ty vesty. Proč jsem chtěl pro skryté a vnější nošení. Policisté plní mnoho specifických úkolů, a i balistické vesty jsou různých typů. Pokud je určité množství vest pro skryté nošení, tak se nosí tzv. na tělo. A jestli má někdo představu, že takovou vestu policista sundá a za 20 minut nebo na noční službu si ji vezme na sebe někdo jiný, tak bych chtěl vidět, jak by se někdo tvářil, kdybyste si vy doma sundali ponožky a dali je někomu jinému, aby si je vzal zase on na sebe. Asi by se to nikomu z nás nelíbilo.

Balistická vesta by měla být individuálně pro každého policistu této pořádkové jednotky, ne-li pro každého policistu, který plní úkoly v přímém výkonu služby.

Já jsem nechtěl diskutovat o všech policistech, a proto jsem v této interpelaci zmínil pouze stálou pořádkovou jednotku hl. m. Prahy. Obdobná situace je však i u jiných útvarů, protože Policie ČR v současné době disponuje pro svých cca 40 tisíc policistů 16 tisíci kusy ochranných balistických vest všech typů. 16 tisíci. Tzn., v podstatě každý třetí policista má ochrannou vestu.

Pokud vezmeme vesty pro vnější nošení, tak ty jsou různého typu podle toho, jaký balistický útok lze očekávat, popřípadě je doplňovat.

Stálá pořádková jednotka, tím že není schopno vedení policie vysoutěžit balistické vesty, potřebovala plnit úkoly, které jsou dány, a proto si musela půjčit vesty od krajských ředitelství, aby policisté v Praze, kteří plní ty nejtěžší úkoly, které tady jsou, vůbec byli jakýmkoli způsobem chráněni.

V některých interpelací jsem kritizoval, jak fungují zadávací řízení a výběrová řízení u policie a že to moc nefunguje. Vy mně odpovídáte, že to není tak hrozné a že se daří. Já říkám, kdyby se všechno tak dařilo, jako se daří nakupovat kožené bundy pro generály, popř. jiné věci, které slouží pouze na ozdobu, tak by to bylo výborné. Bohužel, nedaří se soutěžit některé věci, a můžeme se bavit o botách, můžeme se klidně někdy bavit o hasičích, co se všechno nedaří. Ale to jsou lidi, kteří jsou vždycky na tom prvním místě, a pokud lidi odněkud utíkají, tak tito lidé tam přicházejí.

A když vám pokládám, pane ministře, jakoukoli otázku, tak nejde o to, abych něco rozviřoval, ale jde mi o to, abyste si vy tu otázku pořádně přečetl, řekl si, proč se ten poslanec Ondráček na něco ptá, když asi tu odpověď ví, a snažil se nějakým způsobem o nápravu. Protože odpovědí, které vám přichystají na Policejním prezidiu, tohoto typu, že já se ptám na konkrétní věc, na konkrétní rozlišení mezi vestami pro skryté a vnější nošení, na konkrétní věc, kolik z nich je po expiraci, protože nikdo neví, co ta vesta po expiraci udělá, to samé ten protiúderový prostředek. A vy mně odpovíte faktickým číslem 411, které ještě ani není správně, tak se pak nemůžete divit, že nesouhlasím s vaší odpovědí a musím to přenést na půdu sněmovny. Tak abychom se o tom tady bavili, abychom se snažili společným způsobem klidně najít, a bude to tady i pro pana ministra financí, peníze do státního rozpočtu do kapitoly Ministerstva vnitra, protože základní prostředky pro ochranu zdraví při práci si tito policisté zaslouží, protože bezpečnostní situace je taková, že kdykoli může být hůř.

Pane ministře, s touto odpovědí souhlasit nemůžu, budu žádat o, byť jste teď i řekl některá nová čísla, ale abyste mně to dal písemně včetně protiúderových prostředků, protože i ty jsou po expiraci. Pojďme se o tom bavit, kdy hlavně to doplníme, protože jsou některé věci, které mně sedlácky řečeno hlava nebere.

Bylo to třeba u odznaků služby kriminální policie, které jste zde zmínili. Když jsem teď dostal SMS, že policisté, kteří pracují na službě kriminální policie a vyšetřování, přebírají nové odznaky, které po šesti měsících konečně dostanou, ale podepisují poučení, že tyto odznaky smějí používat pouze v teplotě + 7 jako nejnižší teplota do + 25 jako nejvyšší teplota, tak se ptám, jestli někdo viděl policistu také někdy venku, protože my jsme pracovali i při – 20. Jestli se ten odznak potom rozlomí nebo rozteče při větší teplotě, nevím. Ale jak vy to tam soutěžíte, to jsou věci, které mně hlava nebere.

Pane ministře, s touto odpovědí nemohu souhlasit jenom proto, že mně neodpovídáte, na co se ptám. Já tu odpověď znám, ale chtěl bych, aby ji také znali všichni, co jsou zde přítomni, protože Policii ČR potřebujeme, ať chceme nebo nechceme, ale potřebujeme ji a potřebujeme, aby byla nejenom špičkově vycvičená, ale také vybavená, aby se nestávalo, že nám policisté budou umírat při výkonu služby jenom proto, že nejsme schopni zajistit odpovídající balistickou ochranu. Děkuji.
skola2 5850 x
NAHORU