Nejnovější články

Fotografie z akce lze shlédnout kliknutím ZDE...

Číst dále..


Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik byl v úterý hostem pořa...

Číst dále..


Počátkem dubna váš odborový svaz vznesl požadavek vůči vládě, aby byly...

Číst dále..


kohlicekRozhovor s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem.

Na sociální síti jste zveřejňoval společné foto s Bašárem Asadem. Co o tomto setkání můžete říci? Jak jste se k němu vlastně dostal?
Organizátoři z Ruské federace nabídli společnou cestu poslancům řady států Evropy do Sýrie s mírovým poselstvím. Byl jsem jeden z oslovených a nabídku jsem přijal. Organizátory jsem poznal v Berlíně, na sjezdu Evropské levicové strany. Součástí návštěvy bylo setkání s Bašárem Sadem. Trvalo cca 3 hodiny a bylo velmi otevřené. Předseda Zahraničního výboru Dumy při něm navrhl B. Asadovi mírový plán o 4 bodech a vytvoření meziparlamentního výboru mezi Syrským parlamentem a Dumou.
kovacikMáme nového ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Ministerstvo je klíčové mimo jiné pro řešení situace s OKD, ale zatím si v této věci pouze ministr stihl vyměnit přes média postoje s ministrem financí Babišem. Hádají se o to, který státní podnik by měl převzít OKD. Prisco nebo Diamo.
Je určitě namístě, abychom se postarali o budoucnost těžby a hlavně o horníky a další pracovníky, kteří se bez vlastního přičinění dostali do těžké situace. Potřebují zajistit práci, případně rekvalifikace a změnu struktury podniku. Co ale z přestřelky ministrů také úplně vypadlo a co považuji za neméně důležité je, aby byli finančníci v čele se Zdeňkem Bakalou pohnáni k odpovědnosti a aby byl zajištěn majetek vyvedený po nehorázné privatizaci z podniku. Je tu množství majetku, jenž se jim ještě nepodařilo dostat do zahraničí, a proto se k tomu musí vláda postavit prioritně.
Filip UVVážené soudružky a soudruzi,

cílem dnešního pléna je schválit jeden ze základních dokumentů úspěšné existence strany, tj. Výroční finanční zprávu za rok 2016. Možná, že se to někomu zdá úsměvné, ale ta je podstatná pro bezproblémové fungování strany v tzv. svobodné soutěži politických stran v naší zemi.

Mnohem důležitějším krokem je zhodnotit průběh okresních a krajských nominačních konferencí, posoudit navržené kandidátní listiny a po diskusi je schválit, abychom mohli občanům České republiky předložit kandidáty do parlamentních voleb – tedy naše odborníky, které KSČM nabízí, že budou schopni pracovat s lidmi pro lidi.
Filip UVS velkým zájmem jsem si přečetl Prohlášení členů »Výběrové dotační komise v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin«, která posuzuje projekty ucházející se o financování ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím rozpočtu Ministerstva kultury (citace). Zmíněné prohlášení poukazuje na »(naštěstí zatím pouze verbální) projevy národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR, jež stále více zamořují veřejný prostor« (citace).

Předpokládal jsem, že komise, která rozhoduje o hospodaření s veřejnými prostředky, je zvyklá pracovat pouze na základě jasných dat a bude takto postupovat i při obvinění naší společnosti z nesnášenlivosti, extremismu a xenofobie. Očekával jsem nezpochybnitelná fakta a jasné důkazy (promiňte, ale jsem právník). Přečetl jsem text jednou, pro jistotu i podruhé a pochopil jsem, že moje očekávání byla naivní. Nedozvěděl jsem se nic! Žádná fakta, žádné důkazy, ale jenom jakési výkřiky a obviňování podložené pouze nějakými pocity a dojmy tvůrců onoho »závažného« dokumentu. Odolám nyní pokušení ptát se, zda při rozhodování o nakládání s penězi daňových poplatníků je hlavním kritériem zmíněné komise i něco hmatatelnějšího než pouze pocity jejích členů a pokusím se zareagovat na samotný text prohlášení.
NAHORU