Nejnovější články

V poslední době se v našich podmínkách opět objevila korupce. Tentokrá...

Číst dále..


Představitelé ANO a KSČM v Poslanecké sněmovně podepsali dohodu o tole...

Číst dále..


Mnoho stran bylo popsáno a mnoho slov vyřčeno na téma demokracie. O je...

Číst dále..


kovacikMáme nového ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Ministerstvo je klíčové mimo jiné pro řešení situace s OKD, ale zatím si v této věci pouze ministr stihl vyměnit přes média postoje s ministrem financí Babišem. Hádají se o to, který státní podnik by měl převzít OKD. Prisco nebo Diamo.
Je určitě namístě, abychom se postarali o budoucnost těžby a hlavně o horníky a další pracovníky, kteří se bez vlastního přičinění dostali do těžké situace. Potřebují zajistit práci, případně rekvalifikace a změnu struktury podniku. Co ale z přestřelky ministrů také úplně vypadlo a co považuji za neméně důležité je, aby byli finančníci v čele se Zdeňkem Bakalou pohnáni k odpovědnosti a aby byl zajištěn majetek vyvedený po nehorázné privatizaci z podniku. Je tu množství majetku, jenž se jim ještě nepodařilo dostat do zahraničí, a proto se k tomu musí vláda postavit prioritně.
Filip UVVážené soudružky a soudruzi,

cílem dnešního pléna je schválit jeden ze základních dokumentů úspěšné existence strany, tj. Výroční finanční zprávu za rok 2016. Možná, že se to někomu zdá úsměvné, ale ta je podstatná pro bezproblémové fungování strany v tzv. svobodné soutěži politických stran v naší zemi.

Mnohem důležitějším krokem je zhodnotit průběh okresních a krajských nominačních konferencí, posoudit navržené kandidátní listiny a po diskusi je schválit, abychom mohli občanům České republiky předložit kandidáty do parlamentních voleb – tedy naše odborníky, které KSČM nabízí, že budou schopni pracovat s lidmi pro lidi.
Filip UVS velkým zájmem jsem si přečetl Prohlášení členů »Výběrové dotační komise v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin«, která posuzuje projekty ucházející se o financování ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím rozpočtu Ministerstva kultury (citace). Zmíněné prohlášení poukazuje na »(naštěstí zatím pouze verbální) projevy národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR, jež stále více zamořují veřejný prostor« (citace).

Předpokládal jsem, že komise, která rozhoduje o hospodaření s veřejnými prostředky, je zvyklá pracovat pouze na základě jasných dat a bude takto postupovat i při obvinění naší společnosti z nesnášenlivosti, extremismu a xenofobie. Očekával jsem nezpochybnitelná fakta a jasné důkazy (promiňte, ale jsem právník). Přečetl jsem text jednou, pro jistotu i podruhé a pochopil jsem, že moje očekávání byla naivní. Nedozvěděl jsem se nic! Žádná fakta, žádné důkazy, ale jenom jakési výkřiky a obviňování podložené pouze nějakými pocity a dojmy tvůrců onoho »závažného« dokumentu. Odolám nyní pokušení ptát se, zda při rozhodování o nakládání s penězi daňových poplatníků je hlavním kritériem zmíněné komise i něco hmatatelnějšího než pouze pocity jejích členů a pokusím se zareagovat na samotný text prohlášení.

Blíží se volby 2017

cerny3Stěžejní strany koaliční vlády ČSSD a ANO jsou již zcela orientovány na vzájemný otevřený nepřátelský boj, čímž dochází k paralyzování práce a vnímání vlády pro veřejnost se zužuje pouze na vzájemné ataky. KSČM je v Poslanecké sněmovně aktivní silou a co se týká legislativních návrhů, které směřují především k zlepšení života občanů, snaží se je i v tomto ovzduší nekoncepčnosti prosazovat. Sociální demokraté se navíc zaměřili na podávání svých návrhů na poslední chvíli a v mnohých případech je zcela drze opisují od KSČM. Ať už se jedná o finance, bezplatnou právní pomoc a mnohé další. Toto vše činí s vědomím, že kdyby podpořili kdysi návrhy z poslaneckého klubu KSČM, mohly být již v platnosti. V současné době musí vědět, že omezený čas již nedovolí návrhy schválit.

Řešení existuje

Programová konference KSČM se v neděli 19. 3. 2017 zabývala závěrečnou diskusí k finalizaci volebního programu KSČM. Pro KSČM je hlavním cílem zabývat se problémy občanů a přispět k řešení jejich často špatné životní situace. K tomu musí bezpodmínečně přispět i prosperita celé republiky. Posun k lepším výsledkům zajišťují především občané. A stát tedy nesmí jejich práci zneužívat. Je třeba zajistit bezpečí, aby lidé nežili ve strachu a obavách.

Volební program se bude zabývat také sociální oblastí, zdravotnictvím, životním prostředím, školstvím a dalšími problémy, které denně občanům znepříjemňují život. Jde také o nepřiměřený vliv Bruselu na dění v České republice. Sociálně-ekonomické otázky, překonání příjmové chudoby, zvýšení kontroly státu nad strategickými firmami i zamezení jejich prodeje budou jednou z oblastí, kterou si klade volební program za cíl.
NAHORU