Nejnovější články

Události posledních dnů, zejména hlasování Dolní sněmovny ve Velké Bri...

Číst dále..


Vláda aktuálně napravuje staré křivdy spáchané v důchodovém systému, t...

Číst dále..


Desítky tisíc lidí si o víkendu v Berlíně připomněly památku levicovýc...

Číst dále..


Připravujeme pro vás 1.8.2018 živé vysílání :) Vše bude záležet na technických podmínkách v místě pořádání akce a dostupnosti a síle datového toku.....
hubackovaŠkola je základ pro člověka na celý život. Pro prvňáčky také začátek školních povinností. Někteří se těší na nové kamarády a prostředí, jiní přemýšlejí o tom, co je ve škole čeká. Škola by měla prvňáčka přijmout laskavě a eliminovat tak všechny jeho obavy. V tento čas začínají nové povinnosti i pro rodiče. Učení by rozhodně nemělo být pro dítě mučením.

Rodiče čeká i značný finanční náklad na pomůcky pro žáčka 1. třídy. Cena pomůcek se pohybuje kolem 4000 Kč. Tím však výdaje nekončí. Některé další, nezbytně nutné pomůcky, si individuálně nadiktuje ta která škola. Je třeba také zaplatit obědy, družinu, případně i zájmové kroužky, aby dítě využilo volný čas. Tvrzení o tom, že škola je zdarma, bere notně za své.
Grospič1Komunisté vítají záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) týkající se zvýšení minimální mzdy. Jde totiž o jednu z dlouhodobých priorit KSČM. Novinářům to ve Sněmovně řekl místopředseda ÚV KSČM a předseda sněmovního mandátového výboru Stanislav Grospič.

»Jde nám o to, aby minimální mzda byla nad hranicí chudoby, aby motivovala lidi k tomu, aby si hledali práci, a aby tato práce i minimální mzda pro ně znamenaly alespoň standardní umožnění plnění jejich základních životních potřeb a alespoň minimální osobní rozvoj,« zdůraznil Grospič.

Předseda sněmovního mandátového výboru Stanislav Grospič.

Směšný nápad a populismus

Vláda nepodpořila lidovecký návrh, aby lidé ze znevýhodněných lokalit dostávali slevu 500 korun na sociálních odvodech, což má pomoci zastavit vylidňování malých obcí. Podle KSČM jde o směšný a nesmyslný návrh.

Podle vlády je návrh nesystémový. Hrozilo by například účelové přihlašování se lidí do obcí, pro které by režim platil. Vládě se nelíbí ani to, že by seznam dotčených obcí stanovovala nařízením, protože podmínky nároku na slevu by tak definovala podzákonná norma. Návrh podle ní neřeší ani situaci, kdy by zaměstnanec uplatňoval slevu u více zaměstnavatelů.

Také KSČM s návrhem nesouhlasí. »Když jsem se o návrhu dozvěděla, nevěděla jsem, zda se mám smát, nebo spíš plakat,« řekla Haló novinám stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.
Volební program KSČM obsahuje obecně známé hodnoty a podmínky pro zajištění života občanů, podmínky, které potřebují od státu (bydlení, práci, spravedlivou mzdu, zdravotní péči, podmínky pro výchovu dětí i možnost vzdělání, jež je základem našeho budoucího uplatnění v zaměstnání, také však podmínky pro důstojné dožití seniorů, kteří si to určitě zasloužili). Nadstavbou jsou pak otázky podmínek životního prostředi, dopravní infrastruktury, volnočasové aktivity nejen pro mládež, ale i rodiče a seniory – zde je zájem státu výrazně opožděn.

Je nepopiratelné, že i další volební subjekty mají známá témata ve svých prohlášeních, je však nabílédni, že jejich původ byl vždy základem volebních programů tradičních stran (kdysi v »národní frontě«, které byly mnohé členy, a z pohledu dnešních kritiků se také podílely na tzv. »hrůzách« tehdejší doby). V nové době mají komunisté principy sociálního státu ve svém programu stále a řada dalších stran i seskupení si jen vypůjčila tyto principy (nebo snad šlo o plagiátorství?) s prohlášením , že se jedná výhradně jen o jejich myšlenky a demokratické principy nové doby, i když v jejich pojetí se jedná o výklad z pohledu »liberální demokracie«.
NAHORU