Informace z jednání zastupitelstva

logo

Včera se konalo jednání trutnovského zastupitelstva.
Někteří zastupitelé bohužel stále nepochopili, že jsou zástupci občanů a měli by tedy na jednání nejen názory a dotazy občanů prezentovat, ale také poskytovat veřejnosti zpětnou vazbu.
Zúčastnit se zastupitelstva neznamená si vše co nejrychleji odmávat a běžet domů… Emotikona wink
Z pohledu zastupitelů KSČM považujeme za důležité tyto výstupy:

1. KONEČNĚ byl akceptován náš dlouhodobý požadavek na možnost diskuse mimo stanovený program. Byl upraven jednací řád a každý zastupitel má právo položit dotaz s tím, že buď bude zodpovězen přímo nebo na příštím jednání.

2. Vyjádřili jsme nesouhlas se spekulativním chováním při prodeji bytu. Zájemce původně nabídl vyšší cenu než odhadní, následně svou nabídku stáhl poté co zjistil, že je v soutěži sám. Při druhém pokusu prodeje nabídl občan cenu ještě nižší než odhad a město se přesto rozhodlo mu byt prodat s odůvodněním, že je dlouhodobě neprodejný.

3. Zastupitelka Blanka Bubnová navrhla navýšit příspěvek handicapované trutnovské sportovkyni Š. Musilové (paralukostřelba) za její účast na MS. Vzhledem k tomu, že není známo jak vysoká je ještě dlužná částka (závod již proběhl), prozatím byl schválen původní příspěvek s tím, že rada následně schválí zbývající doloženou chybějící částku.
Zarážející je, že město nedokáže zúřadovat žádost o příspěvek podanou v dubnu dříve než v září. Tedy dávno po sportovní akci, kdy sportovec vůbec neví, zda mu dluh zůstane celý nebo mu město přispěje Emotikona frown

4. Kontrolní výbor představil plán kontrol na II. pololetí. 4 z pěti úkolů jsou podněty našich zastupitelů I.Řezníčkové a Z.Ondráčka

5. Nový investiční projekt – LODĚNICE. Nemáme nic proti loděnici, ale opět chybí jakékoliv informace (proč zrovna tento projekt z mnoha dalších, které čekají na realizaci, rozpočet – odhad). Je neakceptovatelné, aby zastupitelé neměli základní informace o investicích tohoto typu. Za nás jsme se tedy zdrželi. Snad jednou vedení města pochopí, že nestačí předkládat rozhodnuté investice pouze na vědomí.

6. Opět projekt stimulace veřejnosti ke sportu. Obsáhlé materiály (včetně strategického plánu sportu). Tak jak jsme konstatovali na minulém zastupitelstvu, stalo se dnes realitou. Předložené dokumenty jsou jen a jen „stimulací k basketbalu“. Od pana starosty po kritice zazněl VEŘEJNÝ PŘÍSLIB (materiály nic takového neobsahují!), že v případě zájmu jiných významných sportů v Trutnově, se o stejné službě (nákup reklamy a propagace města+hrazené aktivity s dětmi ze škol) bude jednat i s nimi.
Necháme se překvapit. Především schvalovaný rozpočet na rok 2016 v oblasti výdajů na sport ukáže, zda je tento slib realizován.
Kvitovat můžeme pouze to, že byl zapracován podnět zastupitelky I.Řezníčkové na nutnost vyhodnocení tohoto projektu a úpravy ve smlouvě s basketbalovým týmem.
Problémem zůstává, že tato služba je vč. DPH, tudíž BK servis (extraliga žen) získá dotaci ještě vyšší, aby pokryla i tyto náklady DPH. Emotikona frown

7. Zdrželi jsme se u rozpočtového opatření. Souhlasíme s podporou investic do areálu Dolce, nesouhlasíme s dalším navyšováním pro BK servis, s částkou 3 mil. Kč na loděnici bez dalších podkladů a také s konstrukcí rozpočtu jako takového (priority).

8. Byl schválen Kontrolní řád města Trutnova. Souhlasíme. Jen bychom rádi, kdyby byl také plněn. Kontrolní mechanismy města zatím příliš nefungovaly, o čemž svědčí i poslední kauza, kdy plavecký oddíl neoprávněně čerpal dvojí dotaci (od města i plaveckého svazu) na využití prostor bazénu s tím, že ve výsledku se takto klub obohatil v letech 2013-2015 o cca 100 tisíc Kč.
Pozitivní je pouze to, že vedení města nedostatečnou kontrolu uznává a aktuálně zřizuje nové místo interního auditora.

9. Vzhledem k úpravě legislativy se mění Zásady pro čerpání dotací města.
Zastupitelka I.Řezníčková předložila zastupitelům návrh na doplnění tohoto dokumentu. Tento návrh popisuje povinnost pro příjemce dotace oznámit městu další zdroj dotací na stejnou akci (viz. bod 8) a část dotace buď vrátit nebo požádat o možnost jiného využití. Návrh byl schválen.

Iva Řezníčková
za klub zastupitelů KSČM
města Trutnov

Comments

comments

Publikováno v Naši zastupitelé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *