Žvanili a nekonali

semelova»Nežvaňte a konejte nebo písnické byty odplují do daňových rájů«, vyzval podle aktuálně.cz rozčilený Zaorálek (ČSSD) Babiše (ANO). Jeho teatrální vystoupení zní velmi falešně a pokrytecky a já vysvětlím proč. Měsíce se zabývám zoufalou situací obyvatel pražské Písnici, kterým firma ČEZ, jež je ze 70 procent vlastněna státem, prodává střechu nad hlavou. Účastnila jsem se »x« demonstrací pobouřených nájemníků, vedla s nimi dlouhé diskuze a společně jsme hledali řešení. Opakovaně jsem interpelovala a naléhavě žádala o pomoc předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD), bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) i zodpovědné radní na pražském magistrátu. Na půdě Poslanecké sněmovny jsem vládu a poslance dalších politických stran seznamovala s tím, co se na písnickém sídlišti (ale týkalo se to i Vršovic) děje. Upozorňovala jsem na pochybnosti kolem privatizace bytů, na riziko, že se zde může opakovat historie bytů OKD a žádala vládu, aby konala. Podařilo se mi získat i poslance jiných politických stran, které se postupně k mé žádosti přidávali.
 
V úterý 27. června, dva dny před vypršením lhůty, kdy mají být byty přepsány na katastru nemovitostí na firmu CIB RENT PÍSNICE, s. r. o., která je 100% vlastněna holandskou společností CIB GROUP N. V. se sídlem na Amsterdamském letišti Schiphol, jsem znovu požádala sněmovnu o zařazení mimořádného bodu jednání »Prodej bytů Písnice«. Zároveň jsem přednesla návrh usnesení, jímž Poslanecká sněmovna měla vyzvat vládu, aby podala k příslušnému soudu návrh na vydání předběžného opatření na zamezení převodu majetku ze společnosti ČEZ, a.s., na společnost CIB RENT PÍSNICE, s. r. o, a to neprodleně tak, aby bylo zamezeno převodu majetku do 29. 6. 2017.
Výsledek? Z poslanců ČSSD, jejímž volebním lídrem je náhle rozčilený Lubomír Zaorálek, podpořilo návrh na zařazení tohoto bodu na program jednání sněmovny pouhých šest sociálně demokratických poslanců, 17 poslanců bylo proti a 16 se jich zdrželo hlasování. Kdyby tito poslanci hlasovali pro návrh, bod by byl projednán. Takže pane Zaorálku, zameťte si před vlastním prahem. Tím v žádném případě nechci vyviňovat poslance dalších politických subjektů, kterým je zřejmě osud lidí, z nichž některým nový majitel už teď zvyšuje nájmy, a to až o 50 proceent, ukradený. Pro úplnost proto uvedu i výsledky hlasování dalších poslanců.

Za hnutí ANO návrh na zařazení podpořili dva poslanci, proti bylo 24, 16 se zdrželo. Za KDU-ČSL zvedl pro návrh ruku jediný poslanec, tři proti, dva se zdrželi. Z ODS návrh nepodpořil nikdo, na rozdíl od TOP 09, kde kromě jednoho poslance, který se zdržel, podpořili můj návrh všichni. Pro upřesnění dodávám, že starostou městské části, kam Písnice spadá, je poslanec Koubek právě za TOP 09. Za Úsvit jeden podpořil, jeden nepodpořil a dva se zdrželi, z nezařazených byli čtyři pro, jeden proti a tři se zdrželi hlasování. Pokud jde o nás, poslance KSČM, je samozřejmé, že jsme všichni byli pro návrh.

Marta SEMELOVÁ, poslankyně (KSČM)
skola2 567 x
NAHORU