Vzpomínka a vyznání

logo2webKdyž mě čestný předseda OV KSČM v Trutnově s.Jaroslav Ondráček vyzval ke vzpomínce na Jarku Bryknara, nemohu nevzpomenout na další dva významné lidi našeho okresu, kteří nás v této zimní době opustili. Jedná se o Hanku Ferklovou, učitelku v důchodu a do poslední chvíle v 77 letech cvičitelku žen a dětí v Trutnově, a MUDr.Vojtu Kopeckého, bývalého ředitele nemocnice v Trutnově a pozdějšího náměstka Okresního ústavu národního zdraví pro léčebně-preventivní péči.


Tito dva vzácní a pracovití lidé vždy ochotní pomoci druhým byli blízkými Jarkovými spolupracovníky komunisty v pravém smyslu toho slova, přáteli v praci pro lidi. Jarka sám, dříve učitel a ředitel základní a střední školy a později místopředseda Okresního národního výboru pro kulturu, školství a zdravotnictví do poslední chvíle života pracoval na vydávání informací a zpráv se svými komentáři k současné situaci a s historickou přesností uváděl na pravou míru současně zkreslované zprávy o tom co se dělo dříve. Uváděných v dnešních podle něho lžimédiích.Toto vše pod hlavičkou Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí s názvem „PRAVDA OPĚT ZVÍTĚZÍ“,kterých zpracoval více než 220

Všem třem dík za jejich poctivou práci a ČEST JEJICH PAMÁTCE

Ing.Vlastimil Prouza
skola2 577 x
NAHORU