Sociální inženýrství Bruselu

SafranekBohužel jsme již přivykli snaze Bruselu vytrvale a dravě vstupovat do našich životů, vodit nás za ruku a vnucovat nám své mnohdy velmi podivné vize. Vedle důležité harmonizace přímých daní, fiskální unie či evropského občanského zákoníku máme »čest« setkávat se s obdivuhodně hloupými malichernostmi typu regulace kabin kamionů, pravidel bezpečnosti na rybářských lodích, podpory chůze jako dopravního prostředku ve městech či ochrany »evropské« zrzavé veverky před »americkou« šedou.


V poslední době přicházejí z Bruselu místo intenzivní a soustavné péče o zachování »evropské« identity proti rostoucí neřízené imigraci iniciativy, pro které je typická programově centralizační snaha uměle zasahovat do života společnosti.
Stojí za nimi umanutá touha byrokratů z Evropské komise (ale i europarlamentu) řídit, převychovávat, formovat nového člověka. Je to o to zajímavější, že výsledné potlačování svobody volby, rozhodování a jednání člověka a jeho umělá unifikace je v příkrém rozporu s principy, na kterých byla Evropská unie před šedesáti lety budována.

Jednou ze základních linií těchto snah je feminismus. Ve skutečnosti neodůvodněná byrokratická pozitivní diskriminace. Nemám nic proti ženám jako kolegyním. Jejich odlišný způsob myšlení, jednání, nevtíravá empatie je obohacením každého pracoviště. Nicméně vtíravé feministické iniciativy Bruselu, zejména povinné kvóty pro zastoupení žen ve vedoucích funkcích, je nutno zásadně odmítnout. Již kvůli ženám samotným. Nelze přijmout filozofii, podle níž si veřejná moc osobuje právo určovat poměr zastoupení obou pohlaví v jednotlivých pozicích, jeho dodržování lustrovat a vynucovat zejména jde-li o funkce v soukromé sféře.

Druhou aktuální oblastí sociálního inženýrství Bruselu je obecně záslužná péče o životosprávu. Ocenit je třeba především dlouholeté tažení proti kouření a reklamě na tabákové výrobky. Rozumná je i regulace prodeje některých výrobků mladistvým či dohled nad kvalitou výrobků. Silně restriktivní opatření však mohou přinést nežádoucí vedlejší efekty, jak je začínáme poznávat například z našich škol v souvislosti se zákazem prodeje pamlsků. Extrémní výše daní a zákaz některých výrobků může vyvolat jevy známé z doby prohibice v USA.

Rozumná regulace je správná a vítaná. Dostane-li se však sociální inženýrství do zásadního rozporu s přirozeností, může vyvolat velmi negativní a nežádoucí reakce. Nerespektuje-li národní zvláštnosti a místní zvyklosti, je-li rozvíjeno v nadnárodních strukturách mimo demokratickou kontrolu na ideovém základě centralizace, může vyvolat velkou frustraci a destruktivní tendence. To rozhodně není v našem zájmu.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Zdroj článku: www.halonoviny.cz
skola2 499 x
NAHORU