Sliby chyby ministra zdravotnictví

Dopis znepokojených zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví ČR všem poslancům a poslankyním

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

tento dopis jsme se po dlouhé úvaze rozhodli napsat a poslat z důvodu toho, že jsme velmi znepokojeni situací, která se děje na ministerstvu zdravotnictví po nástupu pana ministra Adama Vojtěcha. S příchodem nového ministra jsme očekávali slibovanou a deklarovanou transparentnost a otevřenost v řízení resortu, férový přístup k nám úředníkům a omezení vlivu zájmových skupin. Bohužel přesný opak se stal každodenní skutečností. Nový ministr se obklopil nikým nevolenou skupinou osob - lobbistů, kteří jsou ve fatálním střetu zájmů, který ministr zdravotnictví přehlíží, a co hůř možná i podporuje.
Ptáme se, jak je možné, že se jedním z nejbližších spolupracovníků a šéfporadcem v jedné osobě stal Filip Vrubel pracující v komerční sféře, a to konkrétně prostřednictvím společnosti Deloitte výhradně pro zahraniční farmaceutické firmy. Jeho úkolem bylo zajišťovat, aby tyto firmy získaly pro ně nejvýhodnější podmínky úhrad z veřejných prostředků na zdravotnictví.

Pan Vrubel má dlouhodobě velmi těsné vztahy s představiteli z farmaceutického průmyslu. Na ministerstvu se přitom stal poradcem pro lékovou politiku, je členem nejužšího poradního týmu a dostává se tak k velmi utajeným informacím. Dokonce v této oblasti má kompetenci řídit a úkolovat vedoucí pracovníky resortu!
Všichni z nás jsme přitom museli podstoupit všechny náležitosti a pravidla služebního zákona. Pan Vrubel nikoliv. Na ministerstvo byl přijat záhadným (a podle nás protiprávním způsobem), bez jakéhokoliv výběrového řízení podle zákona. Jak je to možné, když pro nás všechna pravidla platí a jsou vymáhána?
Obáváme se toho, že se tento muž, který očividně stojí ve střetu zájmů, stane jedním z klíčových náměstků pana ministra. Výběrové řízení vypsané na tuto pozici po schválené systemizaci je mu zjevně ušito na míru, a i vrabci na střeše si cvrlikají, že vítěz je znám dlouho předem. Domníváme se, že tak dostane absolutní rozhodovací moc nad miliardami korun hrazených z prostředků zdravotního pojištění na léky.

Pan Vrubel však není jediný. Dalším mužem, který aktivně podniká a poskytuje poradenství zahraničním výrobcům zdravotnických pomůcek, jak získat co nejvýhodnější podmínky úhrad v ČR, je Jakub Král. A hle, je to nový poradce pana ministra pro otázky zdravotnických prostředků. Důkazů, že jeho firma Porta Medica vyvíjí aktivní činnost, je více než dost. Jedná se o do nebe volající střet zájmů a nikomu to nevadí!?

Asi není náhodou, že vedoucím kabinetu ministra se stal Petr Jarema, dlouholetý blízký spolupracovník pánů Vrubela a Krále. Všichni tito pánové přitom dříve, než zahájili svou komerční dráhu a byznys se zahraničními výrobci, spolu již pracovali nejprve na ministerstvu zdravotnictví, kam si je přivedl bývalý náměstek Šnajdr, pak ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, odkud byli odvoláni pro minimálně sporné nakládání s veřejnými prostředky.

Proto nám přijde neuvěřitelně paradoxní, že pan ministr veřejně kritizuje vysoké, neefektivní a pravděpodobně zmařené výdaje SUKLu na IT (například eRecept), a současně si jako svůj nejbližší tým přivede lidi, kteří za to nesou přímou spoluzodpovědnost.

Omlouváme se za anonymitu tohoto dopisu, ale musíte pochopit, že vzhledem k jeho závažnosti, se bojíme o svou práci, protože pravidla a ochrana daná nám služebním zákonem zjevně neplatí. Nenalezli jsme jinou cestu, jak upozornit na praktiky, které po jmenování ministra Adama Vojtěcha na ministerstvu zdravotnictví panují. Snad vadí i Vám, kteří na rozdíl od nás máte možnost je napravit.

Ve vší úctě
Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví

Autor:
Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví
skola2 280 x
NAHORU