Řešení situace seniorů a rodin s dětmi patří k prioritám KSČM

AulickaNová ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) je ve funkci poměrně krátce, ale mohla byste již zhodnotit její dosavadní působení v čele úřadu?

Skutečně to je velice krátká doba na nějaké hodnocení, a co vím, paní ministryně musela po svém nástupu řešit především situaci na samotném ministerstvu práce a sociálních věcí, především personální. Také si okamžitě začala zjišťovat stav na ministerstvu ve všech oblastech, což mělo za následek velice nemilá zjištění a vypadávání kostlivců ze skříní ve velkém počtu. Každopádně osobně jsem přesvědčena, že se již nebude opakovat situace z minulého volebního období a naše komunikace nejen s paní ministryní bude na vysoké a dobré úrovni, což se bohužel nedá říci o minulém vedení. Zatím tomu alespoň vše nasvědčuje.
 
Ministerstvo již předložilo návrh novely zákoníku práce, v němž navrhuje sjednotit náhrady výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání lidem bez práce. Co o tomto návrhu soudíte?

Ano, norma je předložena na jednání vlády. Je potřeba zdůraznit, že v podstatě reaguje na předloženou novelu kolegů z KDU-ČSL, kteří ovšem neměli návrh propracovaný do takového stavu, aby reagoval na všechny, kterých se tato problematika týká, např. na ozbrojené složky. Myslím, že tento návrh byl připraven ve spolupráci s Radou pro zdravotně postižené. Jedná se tedy o komplexní změnu, která přinese pro osoby, které kvůli pracovnímu úrazu přijdou o výdělek, spravedlivé stanovení jeho náhrady. KSČM tento návrh podporuje, poukazovali jsme právě na malý okruh příjemců a nedostatky původního poslaneckého návrhu. Nyní by mělo být již vše v pořádku, a myslím, že nic nebrání tomu, přijmout tuto novelu i ve zrychleném čtení.

Vláda nezískala důvěru sněmovny a je tedy pravděpodobné, že programové prohlášení se bude měnit. Pokud byste ale měla zhodnotit program, s nímž se kabinet ucházel o důvěru, jak hodnotíte jeho část týkající se sociální oblasti?

Při jednání o vyslovení důvěry vládě jsem v Poslanecké sněmovně vystupovala a zaměřila jsem se právě na sociální oblast. Nemůžeme tu hovořit o podrobném exkurzu do všech plánovaných opatření, protože takové programové prohlášení opravdu nebylo, ale samozřejmě se snažilo zachytit podstatné resorty a oblasti, které vidí současná vláda v demisi jako prioritu. Kladně jsem hodnotila snahu o revizi sociálních dávek, po které voláme již dlouhou dobu a kde bohužel nebyla podpora dalších politických stran. Řešení situace seniorů a rodin s dětmi patří k prioritám KSČM. Navíc rodinnou politiku se kvůli předchozím legislativním úpravám podařilo zcela nesystémově rozvrátit a je třeba vyvinout velké úsilí, aby opět dosáhla svého smyslu a byla reálně využita především v praxi.

Velký problém a myslím, že pro nás nepřekonatelný, představuje návrh, který počítá s možným zavedením slevy ve výši 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy, což v nás probouzí značné obavy o budoucnost našich seniorů. Jde o to, že hnutí ANO tak chce přispět zaměstnancům na možné rekvalifikace nebo dojíždění do zaměstnání. Jako argument to však beru jako špatný vtip. V čistém příjmu by to dělalo cca 200 Kč a asi se všichni shodneme, že tato částka by nijak nemotivovala zaměstnance k dojíždění do zaměstnání na delší úsek nebo se sebevzdělávat a rekvalifikovat. Dopad by to ale mělo, a to fatální, do tzv. důchodového účtu, protože pokud by se tato změna provedla plošně, představovalo by to ročně propad 26 miliard korun. Pak se jen ptám, kde chce vzít vláda tyto finance, aby nechyběly na důchody ani nikde jinde. Pro nás je tedy tento záměr nepřijatelný.
Shodneme se na zvýšení peněz pro starodůchodce, ovšem jednorázový příspěvek 1000 Kč pro seniory od 85 let také nepokryje potřebnou skupinu důchodců, kteří mají velmi nízké důchody a díky plošné valorizaci se stále jen rozevírají nůžky mezi výší důchodů. Proto požadujeme dvojí valorizaci, u tzv. starodůchodců daleko rychlejší, tak aby se jejich důchody zvyšovaly rychleji. Navíc náš návrh na stanovení základní výměry důchodu na výši životního minima také není zcela splněn. Nový návrh počítá se zvýšením o jedno procento, tedy z 9 % na 10 %, což ale znamená, že stále nebudeme na požadované výši životního minima 3410 Kč.

K jakým změnám v této oblasti by měla vláda přistoupit? Které body byly pro KSČM nepřijatelné?

Kromě toho, co jsem již zmínila, se KSČM snaží také dlouhodobě hájit a pomáhat v další oblasti, a tou je sociálněprávní ochrana dětí. Tu se předchozí legislativní změny a schválené plány snažily zcela zničit a rozvrátit. Je nutné nastavit jasné podmínky a nástroje v jednotlivých resortech tak, aby si nekonkurovaly, ale dobře spolupracovaly v zájmu dětí, protože nyní mám osobně pocit, že jsou změny prováděné jen v zájmu peněz. Další oblast, která by se měla otevřít, a to i po informaci z MPSV, jsou sociální služby a příslušný zákon. Jde o samotné financování, nastavení, garance a stabilitu v této oblasti. Velký zájem je také o pomoc v sociálnězdravotním pomezí.

Do dalšího kola vyjednávání o vládě vstupuje KSČM opět s několika podmínkami. Týká se některá z nich sociální oblasti?

Samozřejmě ano, je to přece jedna z nejdůležitějších oblastí pro život nás všech. Mezi naše priority patří střednědobý výhled zvyšování minimální mzdy, financování a konkrétní kroky k dostatečné valorizaci důchodů, zajištění kvalitních sociálních služeb, revizi systému sociálních dávek (zamezení obchodu s chudobou) a oblast sociálněprávní ochrany dětí - rozvoj mezirezortní spolupráce. Samozřejmě nesmím opomenout i oblast bydlení, kde chceme vrátit Státní fond pro rozvoj bydlení do hlavní role při zajištění výstavby sociálních a dostupných bytů, ale také i možný výkup a rekonstrukce stávajícího bytového fondu.
Jak byste zhodnotila současnou situaci v resortu, kde vidíte největší nedostatky, na co by se měl nový kabinet podle vás zaměřit?

V současné době je podle mě předčasné hodnotit největší nedostatky resortu za nynějšího vedení. Je nutné se vrátit k závažným problémům, které vedení resortu v minulém volebním období neřešilo, nebo provést legislativní změny u oblastí, které jsem již zmínila.
Připravuje KSČM nějaké legislativní návrhy týkající se sociální oblasti?

Samozřejmě, a není toho málo. Nyní budu předkládat novelu zákona o evidenci obyvatel, tak aby každý občan hlášený trvalým pobytem na úřední adrese musel nahlásit i své bydliště, kde se trvale zdržuje, a to pod hrozbou sankce dle správního řízení. Ve spolupráci s Ústeckým krajem budeme předkládat návrh na sjednocení dávek na bydlení. Osobně řeším situaci s tzv. byznysem s chudobou, chceme tento problém uchopit legislativně a zabránit dalšímu zneužívání. Další kroky připravujeme ohledně pomoci u financování ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), kde je potřeba změnit nastavení financování těchto zařízení. Také řešíme eskalující situaci na Úřadu práce ČR, lékařskou posudkovou službu a její stabilizaci a také nerovné mzdové ohodnocení u sociálních pracovníků dle stanovených tabulek.

Myslím, že je toho mnoho, co jsme si předsevzali, jak pomoci našim občanům k lepšímu životu. Navážeme určitě také na naše minulé návrhy, jako je například opět proplácení nemocenské již za první tři dny nemoci.

Jana DUBNIČKOVÁ
skola2 335 x
NAHORU