Řešení existuje

Programová konference KSČM se v neděli 19. 3. 2017 zabývala závěrečnou diskusí k finalizaci volebního programu KSČM. Pro KSČM je hlavním cílem zabývat se problémy občanů a přispět k řešení jejich často špatné životní situace. K tomu musí bezpodmínečně přispět i prosperita celé republiky. Posun k lepším výsledkům zajišťují především občané. A stát tedy nesmí jejich práci zneužívat. Je třeba zajistit bezpečí, aby lidé nežili ve strachu a obavách.

Volební program se bude zabývat také sociální oblastí, zdravotnictvím, životním prostředím, školstvím a dalšími problémy, které denně občanům znepříjemňují život. Jde také o nepřiměřený vliv Bruselu na dění v České republice. Sociálně-ekonomické otázky, překonání příjmové chudoby, zvýšení kontroly státu nad strategickými firmami i zamezení jejich prodeje budou jednou z oblastí, kterou si klade volební program za cíl.


Chceme zásadně zamezit oligarchizaci státu, nezapomeneme ani na podivné privatizace a prodeje kdysi prosperujících podniků, na nichž mají podíl i někteří vysocí politici, dodnes nevyřešený podivný prodej OKD včetně bytového fondu OKD. V těchto různých kauzách nelze, aby jejich podílníci nepřijali odpovědnost, která se právě v tomto případě týká i premiéra Sobotky.

KSČM nehledá teplá křesla, ale její stabilní snahou je vytvořit takové podmínky života, aby každý z občanů mohl bez obav důstojně prožít svůj život. Rozhodně nebudeme prezentovat bombastická hesla, ale budeme naopak naslouchat lidem a snažit se nepromarnit čas zbytečnými frázemi. Je třeba se dívat do budoucnosti a hledat reálná řešení, která, byť drobnými krůčky, vrátí naší společnosti důstojnost a zájem o každého člověka. A taková tedy bude sněmovní kampaň i u nás na jižní Moravě.

Emil Pernica, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj a předseda OV KSČM Blansko
skola2 598 x
NAHORU