Pusťte nás na ně... Kam a na koho?

KojzarTak rokování Pirátů máme za sebou. Zvolilo staronového předsedu a další funkcionáře. Z hlediska osob se mění málo. Snad jen to, že čím mladší kandidát, tím lépe – tak mi to osobně připadá. To ovšem není na závadu, i když zkušenosti ještě budou chybět. Zatím strana s nejmenším počtem členstva si klade největší možné úkoly. Je mezi nimi předběhnout v procentech ANO a stát se nejen stranou vládní, ale zřejmě také subjektem, který tuto zem bude vést. Jejich skoro husitské »hrrr na ně«, inzerované v trochu jiné podobě v jejich tisku a volebních materiálech, může být pro někoho přitažlivé. Ovšem pokud nebudou chtít ono »hrrr...« (Pusťte nás na ně) uplatnit v pirátském směru.
 
Předseda Bartoš nám v televizi představil své cíle. Kdysi skromný student se najednou opil úspěchem. Co však udělá, až se ukáže dočasnost tohoto úspěchu? Občané mající špatnou zkušenost z dosud vládnoucích politických stran se v posledních volbách přiklonili k Babišovu ANO, také proto, že si myslí, že Babišovi »bylo ukřivděno«, ale i ke stranám, které působily nově. Že by to v případě Pirátů bylo kvůli Bartošově účesu, pochybuji, nebo kvůli tvrzení, že Piráti jsou jedinou stranou, která se nepodílela na žádné korupci a je čistá, čistá, čistá. To se ostatně tvrdilo i o premiéru Nečasovi, a jak dopadl? Byli i jiní, kteří si to chtěli rozdat s korupcí a nakonec se do ní zapletli tak, že se z ní nevymotali.

Skromnost pro Piráty však není přirozenou věcí. KSČM, jak známo, se nezapletla do žádného korupčního jednání po celých dvacet osm let od Listopadu. Aby ovšem Piráti vynikli, o komunistické straně ani zmínka, i když před několika lety vstřícnost některých z jejích představitelů ke KSČM byla nemalá. Jeden přítel kdysi při reakci na jednoho politika hovořil o »velkohubosti«. I tak se slova vyřčená směrem k nám dalším nechají nazvat. Chápu, že mládež je revoluční, tak to bývalo vždycky. Už Goethe hovořil o mladých revolucionářích a starých hofratrech. Tak začínal i německý ministr zahraničí Fischer, aby se později stal velikým ochráncem liberalismu.

Naši Piráti však na rozdíl od něho nemyslí levicově. Jsou členy prokapitalistické Pirátské internacionály a její evropské odnože. Nejde jim o revolučnost, ale o podíl na moci či její ovládnutí. O to, aby tzv. transparentnost umožnila zlikvidovat veřejný sektor, aby byl větší přístup ke drogám, abychom se ještě úžeji spojili s Unií a Aliancí, atd.

Věřme, že při příštích volbách voliči dostanou rozum a prokouknou tuto hru mezinárodního kapitálu, který přes Pirátskou internacionálu, a tedy i přes ně, začne uskutečňovat krok za krokem Sorosovy plány o multikulturní a méněcenné Evropě.

Jaroslav KOJZAR
skola2 366 x
NAHORU