Podzimní setkání členů KČP – sekce OČSSH

KCPV sobotu 14.října 2017 se uskutečnilo druhé letošní setkání členů KČP- Sekce Ochránců československých státních hranic z Úpice. Setkání se konalo v Úpici – Radči v Muzeu uniforem vojáků , příslušníků SNB a hasičů. Toto Muzeum je dílo našeho člena pana Emila Macejky, v jehož domě je tato expozice zřízena.

Na setkání se projednávalo několik organizačních změn, hlavně ve složení vedení Sekce a doplnění Oblastní a Krajské rady KČP. Ze zdravotních důvodů podal rezignaci zakládající člen Sekce Václav Kriegel a na jeho místo byl navržen a posléze i zvolen Miroslav Steidler.
Ten byl členem OR KČP v Trutnově a byl navržen a zvolen do KR KČP v Hradci Králové. Za odstupující členku OR KČP v Trutnově Jitku Čermákovou , která je značně pracovně vytížena byla navržena a všemi členy zvolena Hana Steidlerová. Václavu Kriegelovi poděkovali nejen členové Sekce, ale byl oceněn i zastupujícím předsedou KR KČP z Hradce Králové RSDr. Jaroslavem Nehybou a předsedou OR KČP v Trutnově Zdeňkem Pilařem. Vaškovi byly předány drobné dárky, ze kterých měl upřímnou radost. Bylo to, to nejmenší co jsme mu v dané chvíli mohli za jeho dlouholetou činnost věnovat. Ještě jednou díky Vendo a jistě budeš i nadále svými zkušenostmi a radou nápomocen v činnosti KČP – Sekce OSČSSH v Úpice, ale i na jiných pozicích KČP.
 
Po tomto ceremoniálu následovala přednáška úpického kronikáře a historika Josefa Cabadeje. Ten velice poutavě hovořil o úpických rodácích, kteří se významně zapsali jako letci do historie osvobozeneckých bojů za II. světové války. Většina z nás o těchto skutečnost věděla buď velice málo, nebo vůbec. Podrobně se také rozhovořil o plk. Pavlu Švecovi z Malých Svatoňovic, který bojoval jako letec na východní frontě. S politováním konstatoval, že přes veškerou snahu jeho i starostů Úpice a Malých Svatoňovic se nepodařilo udělit plk. Pavlu Švecovi vysoké státní vyznamenání od minulých prezidentů ČSSR či ČSFR ani ČR. Bohužel ani stávající prezident Miloš Zeman zřejmě neobdržel od příslušných aparátčíků tyto návrhy. Tak se nestalo za života plk. Pavla Švece, který jako jeden z najstarších žijících účastníků, letců aktivně bojujících za naši vlast, který ve věku 94 let letos zemřel. Klaníme se zde před tímto skromným a milý člověkem slovy „Čest jeho památce!“

Po skončení povídání pana Josefa Cabadaje se rozvinula živá diskuse k dané tématice, ale někteří členové přidali svoje vlastní vzpomínky. Takže sobotní dopoledne se přehouplo přes poledne a stále bylo o čem hovořit. Někteří se vrátili ke zprávě předsedy Sekce Václava Kriegela ve které zhodnotil činnost našich členů v roce 2017. Těch akcí byla celá řada, že se to zdá až neskutečné. Od pravidelné údržby Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích – Odolově, přes organizování slavnostních aktů v Odolově, v Choustníkově Hradišti, v Úpici – u Pomníku padlým ve II. světové válce a na Dlouhých záhonech. Také pietní akty v Trutnově se neobešly bez přímé účasti členů KČP. Na tomto setkání jsme také zvolili hospodářku sekce, kterou se stala paní Iva Milerová. Hospodřit můžeme jenom s finančními prostředky, které si naspoříme z našich drobných a dobrovolných finančních příspěvků. Po hezké a plodné diskusi požádal řídící setkání pan Jaroslav Vrba předsedu Oblastí rady KČP z Trutnova pana Zdeňka Pilaře, aby pohovořil o činnosti Oblastí rady a zhodnotil činnost naší úpické Sekce. Po jeho velice emotivním vystoupení se slova ujal zastupující předseda KR KČP RSDr. Jaroslav Nehyba. Ten vysoce ocenil aktivitu úpické Sekce OČSSH a poděkoval za dosavadní práci všem, kteří se na této činnosti podíleli. Popřál všem hlavně pevné zdraví a ještě mnoho úspěšných akcí.

Za KČP – Sekci OČSSH Úpice
Jaroslav Vrba
foto: Pavel Miler
skola2 333 x
NAHORU