Pátou kolonou je pro ně už i Nohavica s Puškinem

Někteří zastydlí kaprálové, kteří překabátili a odhodili stranickou legitimaci KSČ ve snaze vysloužit si nové frčky a kariéry, se obratem stali horlivými propagátory expanze NATO na východ a do Asie. Prostá služba vlasti totiž k vyšší kariéře nestačí. A tak figurky typu generála Petra Pavla dokonce veřejně označují současnou Ruskou federaci za nepřítele.

Podle militaristů víc než jednat o míru a spolupráci je nutné horečně zbrojit, expandovat a připravovat občany na válku v Evropě. Té zvrácené logice propadla i mnohá média. Na vše je podle nich možné a přímo nutné se dívat především optikou zaměřovače.

»Mravní motivace« současných výrobců nepřátel České republiky ovšem vzbuzují silné pochyby. Vždyť řečeno s oním generálem Pavlem: »Podmínkou, abych mohl dělat, co jsem chtěl, byla červená knížka, bral jsem to jako realitu.« To znamená, že zatímco dříve simuloval zájem bránit socialistickou vlast proti případné agresi NATO, dnes kvůli kariéře v NATO bere jako realitu agresivní politiku paktu. A ve snaze zalíbit se politické vrchnosti, nachází nepřítele v Rusku.

Říkávalo se kdysi »zelené mozky« oficírům prostšího uvažování a těm, kteří pro frčky a vojenské kariéry ve svém zákopovém vidění světa ignorovali rizika a důsledky »jednoduchých« vojenských řešení.

Dneska projevy »zelených mozků« utěšeně bují i v mnoha médiích. Také v Českém rozhlase a České televizi. Souhrou náhod NATO uspořádalo nyní »proti nepříteli na severu« největší vojenské cvičení od konce studené války takřka v synchronu s udělováním Puškinovy medaile v Rusku. Té medaile, kterou od roku 1999 získávají ruští občané i cizinci, kteří se významně zapsali nikoli v oblasti vojenství, ale v kultuře a humanitárních vědách, v literatuře či jiných oborech umění. Letos ji od prezidenta Ruské federace převzal i český písničkář Jaromír Nohavica, který si zamiloval a Čechům a Slovákům přibližuje mimo jiné Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavu.

Zelené mozky v České televizi i rozhlasu velkoryse pominuly rizika spojená s harašením zbraní při cvičení paktu NATO. Zato s neobyčejnou pílí a horlivostí vytáhly proti Jaromíru Nohavicovi. Zrodil se i zvláštní díl pořadu 168 hodin s názvem Medaile z Kremlu, pořad extrémně jednostranný a zaujatý až běda, který měl českému divákovi říci především jedno. Vedení a režie České televize zásadně nesouhlasí s udělením Puškinovy medaile Jaromíru Nohavicovi za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. Obludná ideologická režie svým postupem a odvysílanými projevy těch, kdo v pořadu neúprosně vystoupili proti J. Nohavicovi, divákům sdělila, že udělení té medaile nepovažuje ze strany Ruska a jeho prezidenta za akt přátelství, ale za zlovolný útok hybridní války.

Nepřekvapí, že ve stejné souvislosti Bakalova DTV a její web aktualne.cz prezentovaly špílec moderátora Martina Veselovského, který neopominul zmínit, že Nohavica je přece ten agent StB a že by mohlo jít o Putinovu pátou kolonu. Moderátorem přizvaný šéfredaktor stanice Vltava Českého rozhlasu Petr Fischer tančil na vejcích, přitakal jen nejistě. Český rozhlas ovšem také samostatně, opět za účasti šéfredaktora stanice Vltava P. Fischera, odvysílal v pořadu Podcast »pár milých pohlazení a vzkazů« pro J. Nohavicu. Znovu připomněl spisy StB a názor, že »spolupráce byla možná aktivnější, než on říkal«. Ze záznamu pak do té debaty zaměstnanců rozhlasu režie pustila pečlivě vybrané »hlasy lidu« oznamující Nohavicovi: »dělá se mi fyzicky špatně«, »je to jenom ubohej práskač«.

Výroba a značkování nepřátel, kdy terčem denunciací, účelového lynče a nepřítelem se stal i písničkář Nohavica, je tedy bohužel nejen v soukromém pravicovém bulváru, ale i ve veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlasu realitou. Nebezpečnou realitou, která jde proti lidské slušnosti i zdravému rozumu.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)
skola2 186 x
NAHORU