Otěže se snaží tahat Tvrdík

kovacikNejen politika, ale dnes i fotbal přivádí společnost k diskusím o tom, kam vše povede. Nejvíce rozšířený sport, kterému holdují všechny generace, se stává patrně bojem o moc a takovéto dění rozhodně do sportu nepatří. Vzhledem k 21 investičním projektům MŠMT zadržuje provozní prostředky pro činnost fotbalu. Můžeme se ptát z jakého důvodu a v zájmu koho.

Opět na povrch vyvěrá podezření, že patrně nejde vůbec o sport, ale že se jedná o zákulisní hru Jaroslava Tvrdíka, potažmo jednoho z kandidátů na post předsedy FAČR Fouska. V paralele jsou jejich vyjádření stejná. Když zhlédnete Twitter Jaroslava Tvrdíka, dají se jeho slova srovnat s výkřiky Fouska. Touto zákulisní činností může hrozit doslova finanční vyhladovění fotbalu. A téma, které se oba pánové snaží nastolit, a tím zastřít i podstatu celého problému, je Roman Berbr.
Operování minulostí ve vztahu k fotbalu, kde nic konkrétního neuvádí, je slabý argument. Dosažení jeho odchodu a případně zajištění finanční půjčky je pouze nechutný manévr. Primárně ten, kdo zaujme nejvyšší pozici na FAČR by měl řešit peníze pro fotbal s dlouhodobou perspektivo

Dnes prakticky nevíme, kdo podepíše uvolnění peněz z MŠMT, a panují důvodné obavy, že uvolnění dotací nebude chtít nový ministr realizovat. Hra o čas tak může způsobit katastrofu. Není možné brát sportovce na úrovni mládeže okresů a krajů jako rukojmí kvůli nevyjasněným názorům a odlišnému výkladu právníků vzhledem k vzniklé situaci. Aktuální stav zadržování peněz je v přímém rozporu se zákonem o podpoře sportu v aktuálním znění, kde je zcela jasně popsáno, že se musí jednat o pravomocně odsouzený čin, nikoli obvinění.

Pokud by výklad byl jen o obvinění, pak by mohl být účelově zneužíván a vznikne tak nebezpečný precedent. Dostat sport včetně fotbalu na kolena a nevědět, co bude dál, jistě nikdo nechceme.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
skola2 494 x
NAHORU