O »utržení nohy« a dalších souvislostech

KojzarDiskuse na téma Máte slovo v ČT u paní Jílkové se jako obyčejně zvrhla ve vzájemné osočování a namísto toho, aby přece jen poněkud zmírnila ostří mezi diskutujícími stranami, ještě více nabrousila hrany. Tentokrát šlo o to, jestli komunisté mají nárok na život, což bylo skryto pod tématem, zda vůbec komunisté mají právo jít do vlády anebo ji podporovat. Proti Jiřímu Dolejšovi a několika dalším diskutérům zleva tu byla jednotná fronta nenávistně vystupujících, která neváhala téměř s fašistickým přístupem útočit na komunisty a v rozporu s tím, co po celý pořad běželo dole na obrazovce, volat po pomstě a tvrdit nesmysly typu, že komunisté vyvraždili na sto milionů lidí, což se nepovedlo ani fašistům, že po Listopadu páchali dále svoje zločiny, že...
 
Ale nechme stranou tyto historické pseudopravdy, zastavme se u pana Vladimíra Hučína, jednoho majitele usedlosti sedícího vedle, a jeho - v době Hučínova pokusu stát se senátorem - tiskového mluvčího, zpěváka a aktivisty ze Zlína Zbyňka Horvátha, jenž byl dokonce v pořadu stojícím oponentem Jiřího Dolejše. Právě ten se nám svěřil svými znalostmi o tom, že komunisté »byli horší než nacisté« a že »socialismus rovná se zločin«.

Ale vraťme se k tématu. Vladimír Hučín totiž ve své nenávisti vyřkl přímo hrůznou větu. Nebyl sice původní, už před ním ji vyslovil jistý Jaroslav Brodský, ve své době zakladatel a generální tajemník militantního hnutí »Klub 231«, a to v roce 1968. Co vlastně nám divákům sdělil bývalý důstojník polistopadové BIS a nadšenec pro výbušniny, které dokonce neváhal v Přerově a jinde použít, Vladimír Hučín? Když kdosi v besedě přiřkl Jiřímu Dolejšovi nálepku komunisty, s nímž se nechá mluvit, reagoval slovy Jaroslava Brodského o tom, že dobrému komunistovi je třeba »utrhnout nohu a ty druhé s ní ubít«. Čekal jsem v té chvíli, když to vyřkl, že vstane a mohutným hlasem zakřičí »Sieg heil!«, »Na stráž« či něco podobného. Nezakřičel. Zřejmě se tíhou »svých argumentů« vydal ze všech sil. Zůstalo jen u slovního výkřiku plného nenávisti. Jeho soused, majitel rozpadající se usedlosti kdesi na Jihlavsku (?), prý by si to vypořádal s bolševiky v tomto krajském městě, měl na mysli všechno úřednictvo místních orgánů, protože jsou to prý stále jen a jen bolševici, a nahradil je jinými, tedy zřejmě hučínovskými demokraty. Zřejmě rozhodli proti »demokratům, jako je on«. Kde by nové sebral, neřekl. Je ovšem jisté, že ani stoupenci »topky«, ODS a dalších pravicových stran zaměstnaní ve zmíněných úřadech nevyhovují a dostali by padáka. Možná, že leckomu z nich by byla »utrhnuta noha«, protože »bombičkový Vladimír« a jeho komplic, při pořadu sedící vedle v lavici, by tak konečně očistili naši zem. Novodobí »vlajkaři« by tím učinili republiku »vzorově demokratickou«, protože nikdo by se neodvážil říci cokoli, co by se »demokratům« nelíbilo, jinak by mohl »přijít o nohu anebo byl nohou souseda následně patřičně vyučen«.

Jaroslav KOJZAR
skola2 276 x
NAHORU