Koalice žije z toho, co jsme připravili

otakar rumlKrálovéhradecký kraj po podzimních volbách vede koalice ve složení ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09. I když od voleb uběhl poměrně krátký čas, můžete zhodnotit dosavadní kroky koalice?

Na nějaké zásadní hodnocení práce nové krajské koalice si budeme muset ještě nějaký čas počkat, co mě ale v její práci dost překvapilo, byly změny, k nimž došlo ve vnitřní struktuře kraje. Jde například o přístup koalice k vytváření a obsazování výborů zastupitelstva kraje. V minulém volebním období jsme měli deset výborů, nyní jich je dvanáct, došlo také k navýšení počtu členů výborů ze třinácti na patnáct a stále se ještě uvažuje o další možnosti navýšení na sedmnáct členů. Významně se změnil i poměr zastoupení ve výborech.
Zatímco v minulém volebním období, kdy byla KSČM v koalici, jsme měli třináctičlenné výbory, kde bylo sedm míst pro koalici a šest pro opozici, v současnosti je ve výborech deset míst pro koalici a pět pro opozici. Podobně je to i s předsedy výborů, koalice jich má devět a opozice tři.

K ještě významnějším změnám dochází v zastoupení ve statutárních orgánech organizací zřizovaných krajem. Vždy jsme trvali na tom, aby v těchto orgánech byla zastoupena i opozice, což nyní neplatí. Ať už jde například o dozorčí radu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje nebo o představenstvo a dozorčí radu Správy a údržby silnic a komunikací, opozice tam nemá žádné zastoupení. Personální změny už byly avizovány i v dalších orgánech a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v nich opozice měla být zastoupena.

Čím si to vysvětlujete?

Jednoznačně to podle mého názoru svědčí o tom, že koalice chce velmi významným způsobem o všech důležitých věcech rozhodovat sama nebo alespoň s výraznou převahou.

Jak hodnotíte priority, které Rada Královéhradeckého kraje zveřejnila v programovém prohlášení?

Koalice vydala své programové prohlášení, jehož cílem je »otevřený, efektivně a odpovědně hospodařící kraj, který usiluje o všestranný rozvoj celého svého území a je vstřícný ke svým občanům, samosprávám obcí a měst, podnikatelskému i neziskovému sektoru«. Programové prohlášení podle mého názoru svým obsahem v podstatě nemůže nikoho zarmoutit, důležitá je ovšem reálnost jeho uplatnění a ještě důležitější bude výsledek jeho naplnění.

Jakým způsobem může opozice v krajském zastupitelstvu ovlivňovat dění v kraji?

Při současném rozložení sil v krajském zastupitelstvu, kde 24 míst obsadila koalice a 21 opozice, nemáme příliš mnoho možností výrazně rozhodovat o některých věcech. Navíc si myslím, že máme problém i pokud jde o spolupráci v samotné opozici. KSČM je sice v krajském zastupitelstvu už od roku 2000, ale další členové opozice jsou úplní nováčci, ať už jde o hnutí ANO 2011, koalici Pirátů a Strany zelených nebo koalici SPD + SPO (Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana práv občanů a SNK). Takže zatím je ta spolupráce mezi námi docela problematická, ale věřím, že se to časem vyvine pozitivním směrem.

Vraťme se k programovému prohlášení koalice, co vám v něm chybí?

Jak jsem již řekl, samotnému programovému prohlášení se v podstatě nic moc vytknout nedá. Obsahuje všechny podstatné problémy, které je potřeba řešit. Všichni chceme opravené silnice, všichni chceme fungující zdravotnictví, sociální služby atd., a to všechno v tom prohlášení je. Problém ovšem bude, jak toho dosáhnout.

Pokud jde o samotnou činnost nynější koalice, je potřeba říct, že zatím žádné významné kroky nepodnikla. Z významné části žije v podstatě z toho, co bylo připraveno. Například vydali prohlášení, že v letošním roce budou opraveny silnice 2. a 3. tříd v celkové hodnotě jedné miliardy korun, což je samozřejmě v pořádku, ale je třeba říct, že k tomu může dojít jenom díky tomu, že jsme v minulém volebním období na tyto opravy připravili projekty, na čemž jsem se osobně velmi významně podílel. Podobně to je i u některých projektů na čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, ať už jde například o Pevnost Dobrošov, nebo opravy některých kulturních památek.

Takže ano, bude se stavět, bude se opravovat, ale jenom díky tomu, že vše bylo připraveno. V těchto věcech se tedy pokračuje, i když možná pomalejším tempem než dříve, ale důležité je, že v tom, co bylo připraveno, se pokračuje. Teď jde o to, aby tato kontinuita běžela dál, aby i po této koalici zůstaly připravené projekty. Je třeba si uvědomit, že čtyři roky je velmi krátká doba. Velkou nevýhodou je, že v devítičlenné radě jsou všichni noví, z původní koalice tam v podstatě není nikdo, takže to zachování kontinuity je velmi složité. Je tam také mnoho lidí, kteří nemají v krajské politice zkušenosti a i proto je podle mě ten rozjezd takový pomalý.

Co se mi ale nelíbí, a nesouhlasím s tím, je, že nová koalice zrušila výběrové řízení, které bylo v minulém volebním období vypsáno na přestavbu nemocnice v Náchodě. Nyní se připravuje vypsání nového výběrového řízení, což výstavbu nemocnice oddálí minimálně o rok.

Co vás jako předsedu výboru pro životní prostředí a zemědělství v této oblasti nejvíce trápí? Na co zaměříte pozornost?

Je to odbornost, kde mám bohaté životní zkušenosti, takže si myslím, že v této oblasti jsem schopen hodně přinést. Prioritou je pro mě voda, to znamená řešení protipovodňových opatření, zadržování vody v přírodě, otázka zásobování pitnou vodou především v menších obcích, problematika kanalizace a čistírny odpadních vod. Chci se zaměřit také na v podstatě celou oblast odpadového hospodářství, to znamená dál pokračovat a zkvalitňovat třídění odpadu a jeho využití, je také potřeba řešit i otázku prevence vzniku odpadu. Velkou oblastí je environmentální vzdělávání mládeže, v této problematice jsme v uplynulých letech hodně zapracovali a je potřeba v tom dál pokračovat.

Pokud jde o otázku ochrany krajiny, náš kraj je v tomto směru velmi pestrý, máme část Českého ráje, Krkonoš, Orlické hory, Broumovsko takže se chceme zaměřit i na spolupráci s orgány ochrany přírody. A v neposlední řadě je mojí prioritou podpora propagace regionálních potravinářských výrobků a podpora rozvoje zoo ve Dvoře Králové.

KSČM v zastupitelstvu obsadila čtyři křesla. Je jasné, že moc toho asi ovlivnit nemůžete. Na co se ale chcete zaměřit?

Je několik oblastí, které si zaslouží zvýšenou pozornost. V oblasti školství se chceme zaměřit na odborné technické vzdělávání, to znamená učňovské školství a střední odborné školy. Náš kraj trpí velmi vážným nedostatkem pracovníků, podniky shání zaměstnance od nekvalifikovaných až po vysokoškolsky vzdělané. Chceme jít především cestou spolupráce kraje, škol a zaměstnavatelů, pochopitelně s využitím Agrární komory a Hospodářské komory. Velký problém je také zdravotnictví, kde máme nedostatek v podstatě všech doktorů, to znamená od praktiků až po lékaře v nemocnicích. Zavedli jsme tzv. zdravotně nadační fond, z kterého vyplácíme podporu lékařům, kteří nastoupí do nemocnic v Královéhradeckém kraji. Lékař, který tu po studiu nastoupí, dostane jednorázově 120 tisíc korun. Naším cílem je zavést něco podobného i pro zdravotní sestry.

V současnosti řešíme otázku pomoci lékařům ze zahraničí především z Ukrajiny, jde nám především o to, abychom nemocnice personálně obsadili. Myslím si ale, že to je problém, který řeší všechny kraje. Takže kdybych to měl shrnout, budeme se hodně zasazovat o odborné školství, ve zdravotnictví jde o personální a také přístrojové vybavení nemocnic a v sociální oblasti bychom rádi rozšířili hospicovou péči, zvýšili podporu domácí péče apod. Chceme, aby kraj tyto věci více podporoval.

Jana DUBNIČKOVÁ

Zdroj článku: www.halonoviny.cz
skola2 506 x
NAHORU