K aktuální situaci v Katalánsku před uskutečněním referenda

filip2KSČM sleduje situaci kolem blížícího se referenda v Katalánsku o vyhlášení nezávislosti s mimořádnou pozorností. Jsme znepokojeni zejména rostoucím napětím mezi silami reprezentujícími centrální Španělskou vládu a představiteli autonomních katalánských orgánů ve sporu o zmaření referenda plánovaného na 1. října. V této souvislosti doporučujeme prokázat maximální zdrženlivost.

KSČM je poučena historickými zkušenostmi, že represe, vyhrůžky násilím a nesmiřitelnost na obou stranách nemohou vést k žádaným výsledkům a naopak, mohou způsobit nenapravitelné škody ve vztazích mezi Katalánci a zbytkem Španělska. Další zdroj chaosu poškodí nejen Španělsko a s ním Katalánsko, ale také celou Evropu.
 
Za KSČM doporučuji hledat jednáním cesty alespoň k široké autonomii provincie, která by uspokojila obě strany a hlavně odstranění těch problémů, které lid Katalánska k rozhodnutí vypsat referendum, vedly. Nelze totiž přehlížet na jedné straně nejen aktuální ústavní uspořádání Španělského království, ale i oprávněnou touhu občanů Katalánska o národní emancipaci a posilování své nezávislosti. Právo na referendum je potřebné občanům poskytnout a zachovat. V této souvislosti si dovolím popřát oběma stranám úspěch při dosažení vzájemně přijatelného řešení pokojnou cestou.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda PSP ČR
skola2 347 x
NAHORU