Jsme extremisté?

SafranekNeuplyne den, abychom se ve sdělovacích prostředcích nesetkali se známkováním KSČM jako »extrémní levice«. Jako protipól Okamurovy »extrémní pravice«, tedy SPD. Je zajímavé, že přes zjevný obsahový, ideový i faktický nesmysl tohoto označení se stalo nedílnou součástí slovníku tzv. středových politických stran a hnutí.

Extremismem je označováno jednání subjektů mimo střední proud společnosti, kterým je přisuzováno porušování či zneuznávání základních etických, právních a jiných standardů, zejména ve spojení s fyzickou agresivitou, násilím, revizionismem, sociální demagogií či rasovou, národnostní, náboženskou či sociální nenávistí. Jsme tací? Nikoli. Svůj program internacionalismu, solidarity, spravedlnosti, rovnosti v rámci možností daných nám buržoazním právním řádem plníme. Na rozdíl od těch »správných« stran a hnutí, které by nás v rámci obrany jejich pojetí demokracie nejraději zlikvidovaly nebo alespoň zahnaly do politického skanzenu.
 
Při obecném užití nabývá pojem »extremismus« zkresleného pejorativního nádechu. Označení nejen zásadních negativních jevů a činů, ale i obecně jednání, která pro společnost nejsou nebezpečná, ale naopak odhalující nedostatky, lži a faleš centristů. Je to metoda primitivního známkování názorových protivníků tam, kde docházejí relevantní argumenty. Právě v tomto smyslu nás za extremisty považují ti správní a jediní spravedliví z tzv. demokratického bloku. Oni dobře vědí, že tací nejsme. Nesignalizuje to strach z naší potenciální síly? Extremismus může být politický (levicový i pravicový), ekonomický, ekologický, rasový, náboženský i národnostní. Projevuje se radikalismem, fanatismem, fundamentalismem, terorismem, xenofobií. Jsme my komunisté tací? Holdujeme squattingu, poutáme se řetězy k branám Temelína, blokujeme infrastrukturu, organizujeme občanskou neposlušnost, útočíme na právní řád? Neposuzujeme snad své jednání prismatem zájmů a potřeb pracujících? Dokonce i v míře na hranici našeho programu?

Nejsou naopak extrémní strany či hnutí, které v zájmu své fiktivní vysněné jediné pravdy odmítají diskusi, své názory a zájmy prosazují silou, uměle rozdělují společnost, značkují občany podle stupně jejich loajality na vyvolené a druhé kategorie? Neděje se to snad?

Ladislav ŠAFRÁNEK
skola2 283 x
NAHORU