Je nutné nejen bilancovat

cerny2Můžeš nemít rád komunisty, Pomalu a jistě začínáme bilancovat práci pro Olomoucký kraj. Mám za to, že jsme odváděli profesionální a dobrou práci a jsme konzistentní ve svých postojích i nadále. Věřím, že právě toto občané našeho kraje ocení. Nemyslím si, že je nutné činit megalomanské kroky a dávat naděje nesplnitelnými sliby. Přebírali jsme kraj ne zrovna v nejlepší kondici a za poslední volební období, kdy jsme v koalici s ČSSD, je rozpočtová politika kraje vyrovnaná a nedošlo, pokud já vím, k žádnému plýtvání veřejnými prostředky.
Oproti začátku volebního období jsme dluh kraje snížili o jednu miliardu korun. Jedním z aktuálních problémů, jako v mnohých krajích, je doprava. V Olomouckém kraji se jedná především o železniční dopravu, která je zásadní pro zajištění dopravní obslužnosti, a proto v žádném případě nedopustíme rušení tratí a neuvážené omezování železničních zastávek. V tomto ohledu budeme rozhodně nekompromisní.Jedná se jak o zajištění dopravy našich občanů, tak i dopravy v rámci podnikatelských aktivit i v oblasti turismu. Chceme, aby kraj byl příjemným místem pro život, to znamená, abychom měli dostupnou zdravotní péči, stejně kvalitní pro všechny občany, dostatek míst ve školkách a podařilo se nám zmodernizovat současná školská zařízení. Důležité je i posílit integrovaný záchranný systém. Rozhodně zanedbatelné není ani to, že Olomoucký kraj je překrásným místem i z hlediska turistiky a zvýšený zájem o ni budeme adekvátně podporovat. Jde o každodenní doslova mravenčí práci, protože jen tak můžeme docílit pozitivních výsledků. Velmi bychom si přáli, aby se zde dobře žilo občanům v aktivním věku, dětem i mládeži a samozřejmě seniorům. Lidé by se neměli obávat o práci. Dochází k postupnému snižování nezaměstnanosti v našem kraji. Přáli bychom si, aby hrozby teroristických útoků zcela minuly Olomoucký kraj. Přesto však doporučujeme, aby naši občané byli všímaví a na všechny ne zcela běžné věci upozornili patřičné orgány. Terorismus je snad největší plíživou hrozbou, která dnes ohrožuje celý svět bez výjimky. Fanatismus jednotlivých lidí, kteří podlehli této zrůdné ideologii, je bezbřehý a nevyhýbá se ani zabíjení dětí. A právě proto je nutné, abychom apelovali i na naše vládní představitele v rámci migrace, která se opět stává velkým problémem. Je nesmírně důležité eliminovat příčiny terorismu, a to především znamená zamezit vytváření a podpoře převratů ve stabilních zemích, které se právě po takovémto dění stávají podhoubím pro vznik silných extremistických skupin. Pokud nám dáte v nadcházejících podzimních krajských volbách svoji důvěru, naším jediným cílem bude zlepšení života občanů Olomouckého kraje a jeho prosperita.

Alexander Černý, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a poslanec Parlamentu ČR

Můžeš být zásadním odpůrcem socialismu, ale tohle se prostě nedá popřít... přišlo nám jako řetězovka na reakční mail.

Co vy na to?

Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989: dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní i nákladní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní výrobky vyvážet do celého světa.

Národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí... atd., atp.

Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme NIC. NIC. A ještě jednou NIC. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý hřebík ve zdi.

BYLI JSME VELMI SCHOPNÝ NÁROD, to však vy nechcete slyšet, jen si trváte na svých nesmyslech. O potřebě provázanosti s »vyspělým Západem«, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich »šunto-produkty«.

Tolik odesilatel - jeden z těch, který nám mail s touto výzvou antikomunistům souhlasně přeposlal, je pochopitelně podepsán. Protože souhlasíme, tak místo dalšího přeposílání přetiskujeme.

Už předem je nám jasné, jak naši antikomo oponenti budou psát o tom, že co nám to všechno bylo platné, když nic nebylo k dostání a i obyčejné věci byly často podpultovým zbožím, o frontách na banány ani nemluvě.

Jistě, daly by se najít i další zápory, ale i další klady. Faktem ovšem zůstává, že jsme si v mnoha ukazatelích skutečně vůbec nevedli špatně. Na rozdíl ode dneška, kdy talentovaní Češi díky zrušeným hranicím navzdory proklamované svobodě a demokracii, kterou tu máme dnes a denně na talíři, utíkají na Západ za lepším finančním ohodnocením...

(rj)
skola2 4367 x
NAHORU