Jak si dovolujete zesměšnit zástupce doktorů, sester, zdravotního personálu a vysmát se jim do očí a říct jim, že nerozumí zdravotnictví?, čílila se na krajském zastupitelstvu ve Zlíně Pěnčíková

marie pencikovaDne 4. února 2019 se uskutečnilo 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Ve svém volnu přijelo svou nespokojenost s hospodařením a personální situací nemocnic vyjádřit více než stovka zdravotníků, vesměs z kroměřížské a Baťovy nemocnice. Sestrám bylo slíbeno navýšení platů, ale zatím je vše jinak. Byly jim v mnoha případech odebrány i benefity. Dodnes neznají své platové tarify a o kolektivní smlouvě se jim může jen zdát.

"Zdravotní sestry přišly ve velkém počtu hájit svá práva a také ukázat, že se jen tak neleknou. Znechuceny odvoláním ředitelky Merghentálové se pustily do boje s nespravedlností a to, že se přidaly sestry z Krajské nemocnice T. Bati, ukazuje, že zdravotnictví ve Zlínském kraji není v pořádku.
Hejtman Čunek mlžil, seč se dalo. V mnoha případech jsme byli svědky lží v přímém přenosu," napsala ve svém komentáři Eva Badinková, krajská zastupitelka Zlínského kraje a kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Návrh, aby se bod č. 8 o Hospodaření nemocnic předřadil hned na začátek, aby se tak mohl projednat společně s peticí zdravotníků, hejtman Jiří Čunek smetl ze stolu s poukazem na to, že byl plánován na později. Bod č. 8 začal teprve po dvou hodinách, byl uveden prezentací skvělých výsledků hospodaření a diskuzí zastupitelů, poté vystoupili se svou kritikou tři přihlášené zástupkyně z Kroměřížské nemocnice a.s., které mluvily jménem petičního výboru zaměstnanců a těch, kdo podepsali petici. Přišla řeč i na to, jakým způsobem se Zlínský kraj stará o svůj majetek, když neřeší situaci opravy operačních sálů, na kterou byl v předstihu upozorněn. Své vystoupení měla i odvolaná ředitelka nemocnice dr. Mergenthalová, která okomentovala své působení a dosažené výsledky ve zlepšení ekonomiky, ale zdůraznila hlavně to, že nejcennější, co nemocnice mají, jsou lidé, spokojení a dobře motivovaní zdravotníci, kteří vidí svou perspektivu.

V diskuzi poslaneckých hostů vystoupila také poslankyně za KSČM Marie Pěnčíková, která rozporovala, jak postup hejtmana při projednávání tohoto bodu, tak zejména některé uzavřené poradenské smlouvy.

„Nevidím jediný důvod, proč jste chtěl pane hejtmane přerušit ten bod č. 8. Nemáte k tomu oporu v jednacím řádě. Každý se máme věnovat oboru, kterému sami rozumíme. Nerozumím tomu, jak si tedy dovolíte zesměšnit tady zástupce doktorů, sester, zdravotního personálu a vysmát se jim do očí a říct jim, že nerozumí zdravotnictví. To jste tady teď předvedl. A myslím, že tady mám dost svědků. Vy jim tady neustále argumentujete tím, že máte spoustu odborníků, s kterými ty věci konzultujete, a lidi tady si jistě zaslouží, o jaké odborníky se jedná,“ řekla mj. Pěnčíková ve svém vystoupení.

Autor:
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj:
Krajský úřad Zlínského kraje
skola2 146 x
NAHORU