Jak dlouho budeme žít ve stále děsivější lži?

Po  převzetí obálky s volebními lístky a shlédnutí, téměř dvoustránkového přehledu Zkratek politických stran a politických hnutí ke dni 3.8.2016 / včetně poznámky / se normálně myslícímu člověku musely udělat mžitky před očima a v hlavě nastal vzájemný hon myšlenek á la k čemu to všechno? Komu a čemu prospívá či ve skutečnosti škodí? Když jsem konečně nabral druhý dech, vybavily se mi v paměti obdobné příměry z přebohaté pokladnice české historie. Vědomě zamlžované pochybnými polistopadovými toulkami touto minulostí a doslova scestnými fantasmagoriemi, jimiž je zaplavován jak knižní trh, tak celá mediální sféra.    


Mám na mysli především Pověst o třech prutech Svatoplukových: Král Svatopluk měl tři syny. Napomínal je, aby jeden proti druhému nečinil rozbroje. Vzal a svázal tři pruty, které měli postupně zlomit, což se jim nepodařilo. Potom tyto tři pruty rozdělil, což se jim podařilo. Tímto příkladem je napomenul a pravil: „ Zůstanete-li svorní a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zničeni.“ Když po Svatoplukově smrti setrvali v míru jeden rok, vznikl mezi nimi svár a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku.  

Druhým příměrem se stal obrázek národního umělce Josefa Lady, nesoucí název Hospodská rvačka. Je velmi výstižným, byť naštěstí jen symbolickým vyjádřením třaskavé sněmovní atmosféry, v níž s příslovečnou slušností s vysokým stupněm společenské odpovědnosti jen velmi obtížně prosazují poslanci KSČM oprávněné požadavky voličů. V této pseudodemokratické atmosféře budou zcela určitě probíhat povolební koaliční jednání, při nichž nově zvolení komunističtí zastupitelé nebudou posuzováni podle svých předchozích zásluh, odborných znalostí, pevného charakteru i ochoty k nezištné spolupráci, ale znovu převládne „ provinění „ zastupováním KSČM. Zcela určitě opět uslyšíme z úst pochybných vítězů otřepanou větu „ S komunisty nepočítáme!“ Přitom nejhlasitěji budou křičet ti, kteří mají na hlavě nejvíce másla.                                                                                              

Ať již volby dopadnou jakkoliv, vzhledem k  tiskové časové uzávěrce nechci předbíhat hodnocení jejich výsledků příslušnými stranickými orgány. Určitý časový odstup se vždy velice vyplatil, protože vyloučil ukvapené, mnohdy chybné závěry. Horké hlavy správnému řešení problému většinou škodí.                                                                                                                                                                              

Žijeme ve velmi rozjitřené době, ve které se pravda nesmírně obtížně prosazuje. Často se mi právě v této souvislosti vybavují moudré a zároveň i povzbuzující myšlenky velkého vlastence, politologa a publicisty pana Dalibora Plichty: „ Jsem rád, když vidím kolem sebe lidi, kteří svou paměť neprojedli ani neprodali. Jste jedním z ostrovů zelenajících se ostrovů naděje uprostřed stojatých vod malověrnosti, poraženectví a kapitulantství, jedním z ostrovů uprostřed zkalených vod, v nichž plují a proplouvají dezertéři, přihrbení slouhové cizího panstva a jejich upocení příručí. Naléhavě vás prosím, zachovejte si svou dějinnou paměť a zkušenosti z minulých generací. Udržujte v sobě a předávejte dál těm, co přijdou po vás plamen naděje!“                                                                             

S klidnou, vyrovnanou myslí tlumočím upřímné poděkování Okresního výboru KSČM voličům za účast ve volbách a pochopitelně zejména těm, kteří v nerovnoprávných podmínkách dali svůj hlas starostlivě vybraným kandidátům KSČM. Právě jim vděčíme za ochotu i odvahu vstoupit na politické kolbiště. Vedení naši strany by na ně nemělo zapomenout, máme v nich totiž velký inspirativní zdroj do budoucnosti.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  Jaroslav Bryknar
skola2 743 x
NAHORU