Horthy - »výjimečný politik«?

KojzarPoněkud mimo zájem našich médií zůstalo vystoupení maďarského premiéra Orbána z poloviny července. Vyznal se totiž k obdivu k admirálu Miklósi Horthymu, pozdějšímu Regentovi, jenž podle něj převedl Maďary přes těžké období dvacátých a třicátých let. Nazval ho dokonce »výjimečným státníkem«. Nic nevadí, že šlo o rakousko-uherského admirála, který v zemi zavedl maďarský typ fašismu, že poté, co rumunské jednotky porazily Maďarskou republiku rad, za jeho vlády se bez soudu vraždili odpůrci režimu, že jeho zaměření na Německo vedlo až ke společné válečné spolupráci. Jeho režim se po Vídeňské arbitráži vrhl na jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus. Protože české jednotky se musely stáhnout, bránila zabírané území jen místní domobrana. Tisíce ukrajinských bojovníků bylo Horthyho vojáky bez soudu povražděno a založeny dokonce dva první koncentrační tábory přímo na bývalém československém území.

Za jeho vedení mělo být napadeno i Rumunsko, které se nakonec po zákroku Hitlera vzdalo i části Sedmihradska ve prospěch Velkého Maďarska. V roce 1941 se stalo členem Osy a po boku nacistického Německa vpadlo do Jugoslávie, kde Maďaři zmasakrovali stovky srbských obyvatel.

Také za poslání tisíců maďarských židů do koncentračních táborů, kde byli zaplynováni, nese Horthy svoji odpovědnost. Nic to nemění na pokusu na konci války se spojit se spojenci a neúspěšně se postavit Německu. Protože byl v té době internován na hradě Hirschberg v Bavorsku a tedy zajat americkou armádou, nebyl vydán do Jugoslávie anebo do Československa. Dožil svá léta v Portugalsku.

Ocenění Miklóse Horthyho premiérem Orbánem lze zařadit do vzrůstající snahy oprášit učení fašismu a omilostňovat jeho dodnes žijící podporovatele. Příkladem není jen Maďarsko a snaha činy Horthyho omlouvat, ale i rehabilitace ukrajinských banderovců, příslušníků lotyšských a estonských členů SS či jistý nárůst počtu fašizujících skupina na západě Evropy i omlouvání činů »sudetských Němců« pod rouškou tzv. politiky smíření anebo samotného »státního prezidenta« Emila Háchy.


Jaroslav KOJZAR


skola2 523 x
NAHORU