Dne 12.12.2016 proběhlo jednání zastupitelstva města Trutnov

zastupiteléPoslední jednání trutnovského zastupitelstva v tomto roce se opět protáhlo do pozdních večerních hodin. Jak již bývá zvykem, přinášíme rekapitulaci pro nás zásadních témat:

1. Už samotné schvalování programu bylo zajímavé. Neprošel náš (i dalších) návrh na stažení bodu přejmenování ulice po V. Havlovi. A to přestože nebyly dodrženy zásady města a lhůta pro vyjádření občanů končila den po zastupitelstvu. Ani takto zásadní porušení pravidel nepřimělo většinu souhlasit se stažením z programu. Z občanů si děláme zkrátka blázny pravidelně... :-(

2. Rozpočtové opatření č. 4 - formální změny, klasicky jsme se zdrželi, s konstrukcí rozpočtu se neztotožňujeme dlouhodobě.

3. Rozpočtové provizorium 2017 - nesouhlas. Již vloni jsme přednesli naše stanovisko, že provizorium si představujeme jinak, nikoliv se započtením mnoha milionovým plánovaných investic. Provizorium by mělo řešit pouze nezbytné výdaje.

4. Zlevnily nám úroky z úvěru na Uffo. Hurá!

5. Podíl města ve VAK a.s. se zvyšuje na 48%. Dlouhodobý cíl je získat většinu. Toto KSČM samozřejmě vítá - možnost ovlivnit cenu vody pro občany a místo všech privatizací (jak moc se ukazují některé unáhlené) moci ovlivňovat ceny důležitých komodit ze strany samosprávy. Jen tak dále... I těm co stále tvrdí, že trh vyřeší vše to jednou zase došlo, že to tak není...

6. Zdeněk Ondráček v několika usneseních podrobně diskutoval téma špatných sousedských vztahů a zda je správné v tomto kontextu sporů prodávat pozemky jedněm nebo druhým. Dají se očekávat pouze další problémy.

7. Nepochopitelné je pro nás zamítnutí prodeje pozemku s argumentem, že tudy nejspíš povede cyklostezka, když další pozemek na stejné trase je též již prodán. Těžko tam tedy povede, nebo zase budeme vykupovat zpět již prodané? Opravdu někdo věří, že ano a že proto dnes nemůžeme prodat dalšímu zájemci, když jeho soused před pár lety pozemek koupit mohl?

8. Hlasovali jsme proti zúžení chodníku na polovinu v centru města (u Komerční banky). Padl návrh na možnost umístění rampy pro tělesně postižené v místech, kde jsou dnes keře. Chodník je velmi frekventovaný a zúžit o polovinu, když je jiná možnost, nepovažujeme za dobrý nápad. Podpořili jsme protinávrh (vykácet část keřů), jak už to bývá, dobré nápady neprochází. Takže zužujeme chodník :-(

9. Na programu byly opět naše oblíbené dotace na sport. Pan starosta ukázal graf, jak toto zastupitelstvo stále navyšuje jejich objem. Ano, navyšujeme, jelikož se konečně stále více rozděluje transparentně (především díky sportovní komisi a přísnějším a přísnějším pravidlům) a i ti, co se dřív neozvali (z různých důvodů) dostávají co jim náleží. Za nás tedy chvályhodný nárůst výdajů na sport. Jde to pomalu, ale jde to... :-)

10.Více než 40 000 žádala TJ Bohuslavice. Žádost nebyla projednána sportovní komisí, pravděpodobně z toho důvodu, že by k ní byly velké výhrady. Tento náš postoj jasně sdělila Iva Řezníčková. Je považován za silná slova, my za ním stojíme. Výmluvy, že toto komisi nepatří jsou naprosto irelevantní. Navíc druhá žádost Bohuslavic (která do komise šla) byla na její doporučení zamítnuta. Tak proč riskovat i s tou první, že? Rada by konečně měla jasně říct, jaké jsou a nejsou kompetence komisí, jinak se stále točíme v kruhu a pokaždé jejich pravomoc něco projednat měníme podle toho, co se nám zrovna hodí. Žádost Bohuslavic jsme žádali odložit a doplnit stanovisko sportovní komise. Bohužel, nebylo akceptováno.

11.Zdeněk Ondráček navrhl navýšit na dvojnásobek dotaci pro Jakuba Klaudu za jeho účast (a úspěch) na mistrovství Evropy. Návrh byl schválen. V tomto kontextu následně starosta Adamec společně s námi tedy navrhl dvojnásobek dotace také plavkyni Elhenické. Opět schváleno. A to nás těší :-)

12.DTJ - minulé zastupitelstvo žádala Iva Řezníčková odložit dotaci pro nesrovnalosti v klubu a zároveň provést kontrolu. Výsledek? Dotace byla dnes zamítnuta, kontrolní výbor potvrdil naše podezření a navrhl hloubkovou kontrolu ze strany města. Ta bude provedena v příštím roce. Do té doby nebudou žádné dotace DTJ poskytovány.
Znovu jsme připomněli, že je pro nás nepřijatelné, aby vůbec byly přijímány a zpracovávány žádosti o dotace, které nemají povinné náležitosti. Toto se opakuje již po několikáté a následně se na to po několika letech při kontrole na náš podnět přijde!

13.Nepodpořili jsme (stejně jako vloni) opakovanou žádost o spoluúčast na dotačním projektu "zázemí běžeckých tratí". Nic proti lyžařům, zázemí jistě potřebují, ale projekt objektu za 14 milionů je naprosto megalomanský a veřejnosti sloužit nebude.

14.Naopak ze stejného dotačního titulu podporujeme zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice. Tito lidé tam udělali spoustu práce ve vlastním volnu a za vlastní peníze, zázemí nemají prakticky žádné a jejich představa je velmi realistická.

15.Na závěr přišla dvouhodinová diskuse o přejmenování ulice po V.Havlovi. Odešlo se od původní snahy hlasovat pouze návrh města (přejmenovat Revoluční nábřeží) a v závěru se hlasovaly obě varianty - tedy i návrh občanské iniciativy přejmenovat ulici Horskou (její část). Pro klub KSČM bez ohledu na volbu ulice je nepřijatelné, aby zastupitelé (z nich většina nic takového neměla ani ve volebním programu) rozhodovali za občany v tomto tématu, aby neproběhla žádná diskuse nebo přinejmenším anketa/průzkum, jak to vůbec občané vnímají. Stejně tak pár lidí z občanské iniciativy nepovažujeme za vypovídající vzorek trutnovských občanů. Opakované návrhy na stažení z programu nebo odložení na příště a zahájení diskuse s občany byly zamítnuty. Trutnov je městem více než 30 tisíc občanů, přejmenování po VH je určitou symbolikou města a jeho postoje. K čemu jinému by už měli mít občané právo vyjádřit svůj názor? Diskuse na zastupitelstvu jako taková byla vedena formou útoků a zesměšňování jiných názorů i od lidí, u kterých bychom to snad ani nečekali a kteří se vydávají za jakési samozvané odborníky. To, že byly předem vyrobeny cedule s novým názvem na nábřeží pak jen svědčí o naprosté aroganci a nepřipouštění si názorů druhých (ať už chtěli ulici jinde nebo jen veřejnou diskusi). Náš postoj je jasný, diskuse s veřejností zda vůbec něco přejmenovat (klidně i o místě, které přejmenovat) a následný respekt k většinovému názoru občanů. Nic z toho se nestalo a nestane. Těsnou většinou bylo prohlasováno přejmenování nábřeží.
Názor ať si udělá každý občan Trutnova sám.

klub zastupitelů KSČM Trutnov
skola2 602 x
NAHORU