Devadedsátka

narozeniny. 90V pátek 16. února2018 odjíždí pěti členná delegace OV KSČM a KČP z Trutnova do Lanškrouna, kde v současnosti v novém, moderním a krásném Domově seniorů žije náš oslavenec soudruh Zdeněk Papík. Po smrti manželky požádal o přijetí do Domova s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou, ale chtěli na něm 80 tisíc, tak mu syn sehnal byt v Damníkově, kde pracoval.
 
Po oficiálních gratulacích a blahopřáních jeho 90 narozeninám a předání drobných dárků následuje beseda vztahující se k jeho dosavadnímu prožitému životu. Během besedy se dostaví i jeho syn a dcera.
 
Soudruh Zdeněk Papík se narodil 17.2.1928 v Ronově nad Doubravou. Po skončení 2. světové války v roce 1945 přichází v září do Trutnova, kde nastupuje k 4 letému studiu na lesnické škole zakončené maturitou. Následuje základní vojenská služba a pak nástup na polesí do Chvalče. Jako mladý člověk se zapojuje do společenského života v obci a zakrátko je zde zvolen předsedou MNV a musí i oddávat.

V roce 1952 se žení a mají se ženou dvě děti. Dnes má 4 vnuky a 5 pravnoučat. Zdeněk je celoživotní optimista, člověk, který nezkazí žádnou legraci. Dokázal svými vtipy bavit dlouhé hodiny celou společnost. Mám na něho osobní vzpomínku, kdy jsme v roce 1976 spolu byli na XV sjezdu KSČ. Zde celou naši okresní delegaci dokázal po celý večer bavit nejen svými vtipy, ale i patřičnou mysliveckou latinou, protože až do pozdního věku byl zanícený myslivec.

Vzpomíná, jak pro něho v sedmdesátých letech přijeli, aby šel pomoci zlikvidovat stádo cca 50 žiraf, které se nakazily slintavkou a kulhavkou v ZOO Dvůr Králové. Postřílené žirafy pak odvezli do asanačního ústavu v Žichlínku.

Protože byl aktivní a levicově smýšlející, tak jeho cesta nemohla skončit jinak než v roce 1954 vstupem do KSČ. Po krizových letech je v roce 1970 zvolen do OV KSČ a pak i do POV KSČ, kde byl až do převratu v roce 1989. Po převratě až do svého odstěhování z Horního Maršova tam zastával funkci předsedy ZO KSČM.

Po pěti letech ve Chvalči je převelen na jičínsko a pak již následuje jeho nástup do Horního Maršova, kde od roku 1962 zastává funkci ředitele lesního
závodu až do roku 1990. V roce 1975 se společně s dalšími lidmi pustili svépomocí do družstevní stavby 8 bytovek. Nyní tam žije jeho vnuk.

Lesní závod se sídlem v Horním Maršově byl závod, který se rozkládal na 22 tisících hektarů. Bylo to od Maršova přes Horní Malou Úpu na Sněžku a pak podél státních hranic na Lysečiny, Rýchory, Žacléř, Královec až po Vraní hory a pak směrem na dvorsko až k soutoku Úpy a Labem a přes Vřešťov zpět k Trutnovu. Součástí byla i část KRNAPU. Vzpomíná i největší lesní kalamitu v říjnu roku 1966, kterou uklízeli přes dva roky.

V roce 1991 společně s Brunem Fišerem zakládají na trutnovsku KČP, kde je po smrti B.Fišera dlouholetým předsedou.

Na dotaz jestli by nám nemohl říci nějaký vtip, odpověděl, že si pamatuje už jen ty košilaté a ty nám říci nemůže, protože tady má děti / dcera i syn jsou v důchodu/. Jak je vidět tak ho humor neopouští.
Pěkně se povídá, ale čas je neúprosný a tak se musíme rozloučit. Děkujeme za pohoštění, přejeme ještě jednou dobré zdraví a věříme, že se na jaře setkáme u nás na trutnovsku, kam se chce Zdeněk přijet podívat.

Ondráček Jaroslav
skola2 394 x
NAHORU