Co nás čeká na pultech obchodů

kovacikČasto dnes slyšíme stížnosti na pozvolný růst cen potravin. Na vině ovšem nejsou zemědělci. Letošní nepříznivé počasí, které ovlivnilo úrodu na polích u pěstitelů brambor, zeleniny, ale i chovatelů a zpracovatelů, způsobilo velké ztráty. Nedostatek deště zapříčinil často menší výnosy a podepsal se i na nedostatku krmiva pro dobytek na zimu. V současné době se snížily výkupní ceny masa na jatkách vzhledem k tomu, že chovatelé snižují stavy dobytka.

Přesto se toto paradoxně neprojevilo na pultech obchodů, ba právě naopak. Ceny masa pomalu stoupají.
Stejně je tomu i u pečiva, zeleniny a brambor. Zemědělci a zpracovatelé na tomto trendu však rozhodně nevydělají. Zdražily se vstupy, jako jsou například energie, doprava a mnoho dalších komponentů. Když přihlédneme i k menší úrodě a skokovému zdražení krmiva, jsou na tom všichni, kteří se podílejí na produkci našich domácích potravin, nepříliš dobře. Navíc své v tomto udělají i dovozy potravin ze zahraničí. Mnohdy nekvalitní, často i neodpovídající našim normám, jsou pro zahraniční řetězce výhodným artiklem. Naše produkce, byť kvalitních domácích potravin, zůstává v pozadí a její dodavatelé se nemohou propracovat na pulty supermarketů. Domácí spotřebitel má při svých nákupech smůlu a ke kvalitním potravinám se dostává jen stěží. Výběr zahraničních supermarketů nedokáže ovlivnit. Vzhledem k horentním cenám krmiva dochází k vybíjení stád a tím i důvodným obavám, že se je jen těžko podaří obnovit. Tím vzniká i další problém, dovozy masa ze zahraničí.

Máme před sebou spoustu práce, především ve shodě s ministerstvem zemědělství, snažit se zabránit těmto tendencím, kdy zahraniční produkce převažuje nad tou domácí. I my můžeme určitým dílem přispět k tomu, aby se na pultech obchodů domácí potraviny objevovaly co nejvíce, a to tím, že je budeme důrazně vyžadovat. Věřme tedy, že naši zemědělci přežijí letošní rok a ten příští bude pro ně již pozitivnější.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
skola2 216 x
NAHORU